A weboldal sütiket használ. A böngészéssel ezt elfogadod. További információ.

Get Adobe Flash player

Hírlevél feliratkozás

Facebook

 

Bejelentkezés

Érdekképviselet

A menüpontban azok a minisztériumoknak, minisztereknek, államtitkároknak és helyettes államtitkároknak írt levelek olvashatóak, melyek az ökológiai gazdálkodás helyzetének javítása érdekében fogalmazódtak meg.

Indítvány a bio állattartók segítésére és válaszlevél

Levél Nagy Istvánnak, Nobilis Mártonnak és Papp Zsoltnak


Tisztelt Miniszter Úr, Kedves István, Tisztelt Államtitkár és Helyettes Államtitkár Urak!

A Magyar Biokultúra Szövetség érzékeli a T. Minisztérium elementáris szándékát arra, hogy az aszály sújtotta gazdákat megsegítse. A bio állattartók segítése az EU öko jogszabályok értelmében különleges igényeket fogalmaz meg, amelyek biztosítása érdekében a csatolt levélben teszünk javaslatot.

Kérjük, hogy indítványainkat fogadjátok be, annak érdekében, hogy az amúgy is mostoha sorsú magyar bio állattartás ne gyengüljön és ebben a kritikus időszakban is legalább szinten maradhasson.

Válaszotokat várva, köszönettel

dr. Roszík Péter alelnök és Czeller Gábor elnök

Ui.: Ezúton is gratulálunk államtitkár urak és helyettes államtitkár úr kinevezéséhez, egyúttal kérjük Nobilis államtitkár urat, hogy bemutatkozó látogatásra fogadja a Magyar Biokultúra Szövetség képviselőit

Dr. Roszík Péter
általános alelnök, c. egyetemi docens

 

 

Az Agárminisztérium válaszlevele a bioállattartók segítésére benyújtott indítvánnyal kapcsolatban

A levélben szereplő közlemény:
Az ökológiai állattartásban jelentkező takarmányhiány enyhítésének lehetősége

Gabona export korlátozással kapcsolatban levél és válaszlevél

A gabona export korlátozással kapcsolatos válaszlevél:

 A teljes válaszlevél a képre kattintva vagy ITT olvasható.

 

A Magyar Biokultúra Szövetség levélben fordult dr. Nagy István miniszter úrhoz annak érdekében, hogy az ökológiai gabonafélék mégis eljuthassanak a biogazdák határon kívüli vevőihez. A levél magában foglalja, hogy mik indokolhatják a bio gabonák külön elbírálását.

A teljes levél a képre kattintva vagy ITT olvasható.

 

Javaslat a Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása című felhívás módosítására

 

Megjelent az Ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása (VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21) felhívás, melyben a támogatás feltételeként meghatározott minimális tőszámra vonatkozó előírások esetenként az ökológiai gazdálkodók számára túlságosan magasnak bizonyulnak. Ezért ennek módosítására tett javaslatot dr. Roszík Péter és Czeller Gábor.

 

A teljes levél a képre vagy az alábbi linkre kattintva olvasható.

Válasz az "Ökológiai Gazdálkodási Cselekvési Terv" tárgyú megkeresésre

 

2021. február 8-án kelt levélre 15-én kapott a Szövetség választ, melyben Főosztályvezető asszony azt javasolja, hogy az ökoakcióterv társadalmi vitára bocsájtásával várjunk március végéig.

A teljes levél a képre vagy az alábbi linkre kattintva olvasható.

Országos Iskolakert-fejlesztési Program résztvevőinek megválasztásának fontossága

A Magyar Biokultúra Szövetség tudomására jutott, hogy az Agrárminisztérium tervei között szerepel a Syngenta bevonása az Országos Iskolekert-fejlesztési Programba. A szervezet nem ért egyet ezzel a gondolattal, mivel a cég az ölőszerek egyik legjelentősebb fejlesztője és gyártója a világon és a géntechnológia szorgalmazója.

A teljes levelet a fenti képre vagy az alábbi linket érheti el

Javaslatok a VP-ÖKO II pályázat elbírálásához

A Magyar Biokultúra Szövetség örömmel vette, hogy a Miniszter Úr elfogadta a VP-ÖKO pályázattal kapcsolatos javaslatait és beépítette a VP-ÖKO II kiírásába. Ezen kívül Dr. Nagy István miniszter úrnak írt levélben még javaslatokat tett a pályázat elbírálására. 

A levél a fenit képre vagy az alábbi linkre kattintva érhető el.

Válasz a 2013. CXXII. tv. módosítási javaslatára

Dr. Nagy Levente főosztályvezető válaszolt a Magyar Biokultúra Szövetség mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáára tett javaslataira.

A teljes levelet a képre vagy az alábbi linkre kattintva olvashatja.

Ígéret száz millió forint átcsoportosításáról magyarországi komlóültetvények telepítésére, válaszlevéllel

Czeller Gábor és Dr. Roszík Péter örömmel értesült Dr. Nagy István Miniszter Úr bejelentéséről, melyben száz millió forint átcsoportosítását ígéri a magyarországi komlóültetvények telepítésére, így kezdeményezve a magyar komlótermesztés
újraélesztését.
 

Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása (VP4-11.1.- 11.2.-18) - rendszerszintű probléma jelzése, megoldási javaslat előterjesztése

 A levelek a képekre kattintva olvashatóak.

 

Általános alelnökünk, Roszík Péter levelet fogalmazott meg dr. Viski József, vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárnak, valamint Papp Zsolt, vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár úr részére.
Több gazdálkodó jelezte a Magyar Biokultúra Szövetség, valamint a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. felé, hogy a VP4-11.1.-11.2.-18 támogatás kedvezményezettjeinek a 2019. évi kifizetési kérelmei elutasításra kerülnek. Erre a rendszerszintű problémára hívja fel a figyelmet és tesz javaslatot a megoldásra.

Javaslat az új EU ökogazdálkodási jogszabály elutasítására

A Magyar Biokultúra Szövetség és a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. levelet fogalmazott meg az új EU bio jogszabály elfogadásával kapcsolatosan. A levélben arra kérik Fazekas Sándor miniszter urat, hogy ne támogassa az új jogszabályt.

A levél itt olvasható.

VM rendelet módosítása

A Magyar Biokultúra Szövetség 2017. szeptember 5-én levelet írt Dr. Fazekas Sándor miniszter úrnak. A tárca nemrégiben módosította a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013 (V.14.) VM rendeletet. A módosításra vonatkozó tervezetet azonban nem bocsátották társadalmi vitára.

A levél itt olvasható.

Új bio rendelettel kapcsolatos tervezetek ellenzése, válaszlevéllel

Fazekas Sándor_bio rendelet tervezet ellenzése

A Magyar Biokultúra Szövetség levélben kérte Dr. Fazekas Sándor miniszter urat, hogy a brüsszeli fórumokon ne támogassa Magyarország a mandátum megadását arra, hogy a mostani tartalommal megjelent EU bio jogszabályt felváltó tervezet ügyében megállapodjon az Európai Parlamenttel és a Bizottsággal. 

Támogatásba vont területek mértékének módosítása

 Az AKG programra jelentkezők 2017. január 31-ig a támogatott területek mértékét módosíthatják. Ez a lehetőség nem nyitott az ökológiai gazdálkodás támogatására jelentkezők előtt.

Ez ügyben írt levelet a Magyar Biokultúra Szövetség képviseletében dr. Roszík Péter,
amely levél ide kattintva elolvasható.

 

Fajtahasználat párhuzamos gazdálkodásban

 A NÉBIH Növény-,Talaj-, és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóságnak írt levelet a Magyar Biokultúra Szövetség, a párhuzamos gazdálkodás esetén használható fajtákkal kapcsolatban. 

A 2016.október 10-én, Jordán László igazgatónak írt levelet itt lehet elolvasni.

Az ökogazdálkodáshoz kapcsolódó szankciókatalógus változáshoz tett javaslatok

A Magyar Biokultúra Szövetség tájékoztatást kapott arról, hogy a NÉBIH, mint az ökológiai gazdálkodásért felelős illetékes hatóság – hibás jogértelmezésre hivatkozva – át kívánja alakítani a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. közel 3500 partnere esetében, a több, mint 20 éve alkalmazott Szankciókatalógust.

2016.09.14.-én Oravecz Mártonnak, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnökének írt ez ügyben levelet a Szövetség mely itt olvasható.

A minisztérium felkerülése a tagállami illetékes hatóságok jegyzékére

Kormányhatározat szerint az eddigi illetékes hatóság, vagyis a Földművelésügyi Minisztérium helyett ezentúl a NÉBIH lesz az ökológiai gazdálkodásért felelős illetékes hatóság. 

Ezt szerette volna megváltoztatni a Biokultúra Szövetség, ezért leveleivel a miniszterhez, Fazekas Sándorhoz, Kovács Zoltán államtitkár helyettes úrhoz és Gombos Sándor Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály vezetőhöz fordultak 2016. augusztus 30-án.

Levél Fazekas Sándornak

Levél Kovács Zoltánnak

Levél Gombos Zoltánnak

 

VÁLASZLEVÉL innen letölthető.

 

Levél Szijjártó Péternek és Fazekas Sándornak a CETA ügyében

 

Az Európai Bizottság 2016. július 5-én beterjesztette a tagállamok elé az EU és Kanada közötti szabadkereskedelmi egyezmény (Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Egyezmény – CETA) ratifikálásra. Az egyezmény ratifikálásának kérdését várhatóan az ősz folyamán az Európai Tanács és az Európai Parlament is napirendre tűzi. A Magyar Termáészetvédők Szövetség, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyarországért Egyesület közös levélben kéri Szijjártó Pétert, hogy Magyarország ne támogassa az egyezmény aláírását.

Éves átfogó ellenőrzések változtatása ügyében tett javaslat

A brüsszeli bürokrácia az Unió állampolgárainak és autentikus bió szervezeteinek véleménye ellenére elkezdte a most hatályos EU bió rendeletek (A Tanács 834/2007/EK és a Bizottság 889/2008/EK) felváltására egy új szabályozás kidolgozását. A legnagyobb, és máig tartó vita a ma kötelező éves ellenőrzések fenntartása ellen alakult ki, amelyet a kockázatelemzés alapján ritkítanának.

Az átfogó ellenőrzések közötti eltelt időtartam csökkentése ellen tiltakozott a Szövetség és 2016. június 30-án levélben kérte a miniszter urat, hogy amikor Magyarországot képviseli, ezt az álláspontot vigye tovább. 

A levél innen letölthető. 

Levél Fazekas Sándor miniszternek GMO kukorica engedélyezés ügyében


  

A Magyar Természetvédők Szövetsége, a Greenpeace Magyarország és a Magyar Biokultúra Szövetség levélben kérte Fazekas Sándor miniszter urat, hogy mondjon nemet a GMO kukorica fajták termesztésének engedélyezésére.

Vidékfejlesztési Program Éves keret változásaival kapcsolatos javaslatok+válaszlevél

A Vidékfejlesztési Program Éves Fejlesztési Keretében tervezett változások az ökogazdálkodásra hátrányos helyzettel lennének. 

Ez ügyben kereste fel levélben 2016. augusztus 3-án Lázár János Miniszterelnökséget vezető minisztert a Szövetség. 

A levél itt olvasható.  

A levelet Fazekas Sándor és Varga Mihály is megkapta.

Fazekas Sándor miniszter úr válaszlevelét 2016. november 7-én kaptuk kézhez a Szövetség irodájában.

A válaszlevél itt olvasható.

A Fétv. tervezett változtatásaival kapcsolatos javaslatok

 

A mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (Fftv.)változtatásokat terveztek, a Magyar Biokultúra Szövetség javaslatokat tett a változtatásokkal kapcsolatban a magyar biogazdák érdekeinek érvényesítésére.

2016.04.27-én levelet írt Győrffy Balázsnak, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökének címezték

és itt olvasható.

Levél a Helyes Mezőgazasági és Környezeti Állapot rendelettel kapcsolatban válaszlevéllel

Levél Fazekas Sándor miniszter úrnak a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot rendelettel kapcsolatban

2016. március 23.

 

A Magyar Biokultúra Szövetség indítványa NFA földekkel összefüggésben, válaszlevéllel

Levél Fazekas Sándor miniszter úrnak az állami földekkel kapcsolatban.

2015. szeptember 25.

 

Magyar Biokultúra Szövetség javaslatai a Vidékfejlesztési Program Intézkedéseivel kapcsolatban+válaszlevél

Levél Fazekas Sándor miniszter úrnak az ökogazdálkodás térnyerésének érdekében tett javaslatokkal

2015. október 15.

Levél Fazekas Sándor miniszter úrnak a szőlőben történő kötelező védekezés támogatás ügyében

A szőlő aranyszínű sárgaságát terjesztő rovarkártevő ellen ökológiai gazdálkodásban költséges módon lehet csak védekezni. Szövetségünk az alábbi indítványt küldte Fazekas Sándor miniszter úrnak a valós védekezési költségek megtérítése ügyében. 

2015. október 05. 

A levél innen letölthető.

Levél Kis Miklós Zsoltnak a Vidékfejlesztési Programmal kapcsolatban

Levél Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár úrnak az új Vidékfejlesztési Programban szereplő Agrár-környezetgazdálkodási és az ökológiai területek kifizetéseinek aránytalansága ügyében. 

2015. szeptember 16.

Levél a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részére

Levél Győrffy Balázs elnök és Ifj. Hubai Imre alelnök részére dr. Mezei Dávid h. államtitkárnak átnyújtott javaslatokkal kapcsolatban a Vidékfejlesztési Program ügyében

2015. szeptember 2.

Levél dr. Mezei Dávid h. államtitkár úrnak

Levél dr. Mezei Dávid agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár úrnak a Vidékfejlesztési Program Agrár-környezetgazdálkodási kifizetésekkel kapcsolatban

2015. szeptember 1.

Vidékfejlesztési Program érdekképviselet

Levél Kis Miklós Zsolt Agrár-Vidékfejlesztésért Felelős államtitkár úrnak az AKG és az ökológiai gazdálkodási támogatások ügyében 

2015. augusztus 24.

Levél Fazekas Sándor miniszter úrnak az EU bio jogszabály ügyében

Levél Dr. Fazekas Sándor Földművelésügyi miniszter úr részére az EU bio jogszabályával kapcsolatban

2015. június 12.

 

Válaszlevél Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úrtól a
Magyar Biokultúra Szövetség június 12.-ei levélre reagálva

2015. július 21.

 

Kis Miklós Zsoltnak írt levél az ökológiai gazdálkodással kapcsolatban tett javaslatokkal

Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkárhoz intézett levél, a Magyar Biokultúra Szövetség ökológiai gazdálkodással kapcsolatos javaslatainak ügyében.

2015. március 19. 

Válasz a Szövetség 2015.03.19-én küldött levelére az Agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkárságtól.

2015. március 31.

A levelek a képekre kattintva olvashatóak.

Levél Fazekas Sándor miniszter úrnak az Akciótervben meghirdetett ökológiai területek növelésének ügyében, válaszlevéllel

A Magyar Biokultúra Szövetség Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úrhoz intézett levele, melyben az akciótervben meghirdetett ökológiai területek nagyságának növelésével kapcsolatos észrevételeit taglalja.

2015. április 02.

A levél itt olvasható.