A weboldal sütiket használ. A böngészéssel ezt elfogadod. További információ.

Az egyszerű anyagok alkalmazása a biogazdálkodásban

Cikkünk célja, hogy felhívjuk a figyelmet az egyszerű anyagok alkalmazási lehetőségeire a biogazdálkodásban.

Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/ EK rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (továbbiakban Rendelet) lehetőséget adott a növényvédelemben engedélyezett anyagok veszélyességének differenciálására és bevezette az egyszerű anyagok, az alacsony-kockázatú anyagok és a helyettesítésre kijelölt anyagok fogalmát.

Az első két típusba sorolható anyagok az átlag vegyi anyagoknál kedvezőbb humán- és környezet-egészségügyi kockázatúak, ezért a biogazdálkodásban kiemelt szerephez juthatnak, míg a helyettesítésre kijelölt anyagok az átlagnál veszélyesebbek, ezért javasolt használatukat helyettesíteni más hatóanyagokkal, vagy technológiákkal.


Egyszerű anyagok jelentése

Most csak az egyszerű anyagokról (basic substance) lesz szó. A Rendelet 23. cikke szerint az egyszerű anyag olyan hatóanyag, amely a) nem aggályos anyag; és b) természetéből következően nincs hormonrendszert károsító, neurotoxikus vagy immunotoxikus hatása; és c) döntően nem növényvédelmi célokra használják, mindazonáltal növényvédő szerként is hasznos, akár közvetlenül, akár egyszerű hígítószerrel oldott formában; és d) nem forgalmazzák növényvédő szerként, vagyis elsődlegesen nem növényvédelmi célra használják.

Mivel nem növényvédő szerek, nem is forgalmazhatók növényvédő szerként, hiszen eredendően más a hétköznapi alkalmazásuk és beszerzési forrásuk. Általában élelmiszerboltban, gyógyszertárban, gyógynövény-szaküzletekben, vagy háztartási boltokban szerezhetők be, és növényvédelmi céllal is alkalmazhatók. Mivel nem tekinthetők növényvédő szereknek, sem a forgalmazásukhoz, sem felhasználásukhoz nem szükséges külön növényvédelmi engedély. Ugyanakkor növényvédő hatású anyagokról is van szó, ezért a növényvédelmi céllal történő alkalmazásuk érdekében, a többi hatóanyaghoz hasonló uniós értékelési folyamaton mennek keresztül, mielőtt jóváhagyják azok növényvédelmi célú alkalmazását egyszerű anyagként. A jóváhagyásuk is határozatlan időre szól. Azonban mindegyik jóváhagyott egyszerű anyagokhoz az értékelési jelentés tartalmaz egy felhasználási javaslatot, amit célszerű követni.

Az utóbbi években határozottan emelkedett az ilyen anyagok uniós listára történő felkerülése, ezzel is kifejezve az EU azon igyekezetét, hogy olyan peszticideket alkalmazzanak Európában, melyek csökkentik az emberi egészségre és környezetre jelentett kockázatot, amint azt a peszticidek fenntartható használatáról szóló 2009/128/EK irányelv is megfogalmazza.

Az ökológiai gazdálkodásban javasolt egyszerű anyagok listája

2014 óta már 23 egyszerű anyag került fel jóváhagyott hatóanyagok uniós listájára1. Az Európai Bizottság honlapjáról az egyes hatóanyag megnyitásával nemcsak a jóváhagyó rendeletük, de az értékelési jelentéseik is letölthetők.[1] Mivel az egyszerű anyagok közül az ökológiai gazdálkodásban az élelmiszerként is alkalmazható anyagokat preferálja a NÉBIH-NTAI által felállított bizottság, így a 23 egyszerű anyagból 16-tal foglalkozunk.

1 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances

 1. sz. táblázat: Ökológiai gazdálkodásban javasolt egyszerű anyagok (2021.06.30.)

 Sorszám

Egyszerű anyag neve

Jóváhagyási rendelet száma

Növényvédelmi hatás

Értékelési
jelentés

1 (Ö)

Mezei zsurló
(Equisetum arvense)

462/2014/EU

FU

SANCO/12386/2013 – rev.7. 20 July 2017

2 (Ö)

Répacukor (Sucrose)

916/2014/EU

EL (FU és IN hatás erősítése

SANCO/11406/2014 – rev.3. 17 July 2020

3 (Ö)

Mésztej (Calcium-hydroxide)

2015/762/EU

FU

SANCO/10148/2015 – rev.1. 20 March 2015

4 (Ö)

Fűzfakéreg (Salix ssp. cortex)

2015/1107/EU

FU

SANCO/12173/2014 – rev.4 29 May 2015

5 (Ö)

Háztartási ecet (vinegar)

2015/1108/EU

FU/BA/HB

SANCO/12896/2014 – rev.5. 26 January 2021

6 (Ö)

Lecitinek (Lecithins)

2015/1116/EU

FU

SANCO/12798/2014 – rev.4. 19 May 20201

7 (Ö)

Gyümölcscukor (Fructose)

2015/1392/EU

EL (FU és IN hatás erősítése)

SANCO/12680/2014 – rev.3. 17 July 2020

8 (Ö)

Szódabikarbóna
(Sodium hydrogen carbonate)

2015/2069/EU

FU/HB/IN

SANTE/10667/2015 – rev.4. 26 January 2018

9 (Ö)

Tejsavó (Whey)

2016/560/EU

FU/BA/HB

SANTE/12354/2015 – rev3. 25 March 2021

10 (Ö)

Napraforgóolaj
(Sunflower oil)

2016/1978/EU

FU

SANTE/10875/2016 7 October 2016

11 (Ö)

Csalán(Urtica ssp.)

2017/419/EU

IN/FU/AC

SANTE/11809/2016 – rev.1. 24 January 2017

12 (Ö)

Mustármag por
(Mustard seed powder)

2017/2066/EU

FU csávázó

SANTE/11309/2017 – rev.2. 6 October 2017

13 (Ö)

Sör (Beer)

2017/2090/EU

MO

SANTE/11038/2017 – rev.1. 6 October 2017

14 (Ö)

Hagymaolaj
(Onion oil)

2018/1295/EU

RE

SANTE/10615/2018 – rev.1. 20 July 2018

15

Hagymakivonat
(Allium cepa L. bulbs extract)

2021/81/EU

FU

SANTE/10842/2020 Rev2. 21 October 2020

16

Tehéntej (Cow milk)

2020/1004/EU

FU/V

SANTE/12816/2019 -rev.3. 19 May 2020

 

Az 1. táblázat 1. oszlopában található sorszám melletti (Ö) betű jelzi, hogy hazánkban az adott anyagot javasolták-e már az ökológiai gazdálkodásban felhasználásra. A két utolsó anyag szavazás híján még nem került fel az öko-listára, de várhatólag ez előbb-utóbb megtörténik. A 2. oszlop tartalmazza az eddig jóváhagyott egyszerű anyagok magyar és angol nevét is a könnyebb beazonosítás érdekében, a 3. oszlop a hatóanyagot jóváhagyó uniós végrehajtási rendelet számát és évét, a 4. oszlop a növényvédelmi hatásuk rövidítését, melyek magyarázata a 2. táblázatban található. Az egyszerű anyagok hatásának feltüntetése csak irányadó jellegű és nem jelenti azt, hogy pl. a csalánlé rovarölő, atkaölő és gombaölő szerként azonos módszerrel alkalmazható. A felhasználási feltételeket az értékelési jelentések tartalmazzák. Az 1. táblázat 5. oszlopában az értékelési jelentések száma található. Számos esetben a jóváhagyás éve óta ez pontosításra került, így csak az épp aktuális jelentés számát adtuk meg.

Szándékosan nem lett az 1. táblázatba beépítve a hatóanyagok veszélyességi besorolása, mivel azok - az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló szerint a 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően – nem kaptak besorolást az engedélyezett felhasználásra.

2. sz. táblázat Növényvédelmi hatások rövidítéseinek magyarázata

AC

Atkaölő

Acaricide

BA

Baktériumölő

Bactericide

EL

Elicitor (védekezési reakciót előidéző anyag

Elicitor

FU

Gombaölő

Fungicide

HB

Gyomirtó

Herbicide

IN

Rovarölő

Insecticide

MO

Csigaölő

Molluscicide

RE

Riasztószer

Repellant

V

Vírusirtó

Viricide

 

A fenti 1. táblázat nem pótolhatja a NÉBIH honlapján található listák használatát, ugyanis ott a jóváhagyó rendeletszámra kattintva magyarul jelenik meg az adott hatóanyag végrehajtási rendelete. A rendeletek végén szereplő melléklet egyedi rendelkezési sorában megtalálható az adott anyagra vonatkozó értékelési jelentés behivatkozása. Például a gyümölcscukor esetében ez a SANCO/12680/2014 – rev.3. 17 July 2020 számú jelentés. Az értékelési jelentések (ld. 1. táblázat 5. oszlopa) precízen megadják, hogy az egyes anyagok alkalmazása miként javasolt. Az egyszerűsítés érdekében azonban a NÉBIH honlapja úgy könnyíti meg a keresést, hogy a hatóanyag magyar nevére kattintva, magyarul jelennek meg az értékelési jelentésben található felhasználási feltételek. Milyen formában, milyen céllal, milyen technológiát alkalmazva, milyen hígításban, mely kultúrákban, mikor, mi ellen hányszor kell használni.

Az egyszerű anyagok listája, kissé más szerkesztésben a NÉBIH honlapján is megtalálható2,3.

2https://portal.nebih.gov.hu/-/kornyezettudatos-felhasznalok-reszere-novenyvedelemben-felhasznalhato-nem-engedelykoteles-termekek
3https://portal.nebih.gov.hu/-/okologiai-gazdalkodasban-hasznalhato-egyszeru-anyagok

 

Az egyszerű anyagok alkalmazásának előnyei

A jelenleg jóváhagyott hatóanyagok számához képest (456 db) a 23 db egyszerű anyag igen alacsony szám. Az alacsony kockázatú anyagokkal együtt (+29) is csak kb. tizedrésze az jóváhagyottaknak.

A peszticidek fenntartható használatáról szóló direktíva szellemiségének megfelelően világosan látszik az a tendencia, hogy a humán- vagy környezet-egészségügyi szempontból magas kockázatú hatóanyagokat igyekeznek kiszorítani a kevésbé kockázatosak javára.

Az is nyilvánvaló, hogy egy hatóanyag veszélyessége nagymértékben csökkenthető a megfelelő technológia alkalmazásával. Tehát egy hatóanyag hatékonysága és az alkalmazási mód között úgy kell egyensúlyt teremteni, hogy mindenki (a károsítótól védendő növény, a felhasználó, de a környezet is jól járjon), se rövid, se hosszú távon ne sérüljön. Ezért érdemes a természetben is előforduló, hasznos anyagokat alkalmazni.

Az egyszerű anyagok jelentős része növényi kivonat/ őrlemény/származék, egyszerű kémiai anyag, vagy közismert hasznosítható termék. Alkalmazásuk viszonylag egyszerű és kockázatmentes a megadott technológia betartásával.

Fontos szempont, hogy ezek az anyagok sem az alkalmazásuk során, sem felhasználásuk után nem károsíthatják a környezetet, tehát használatuk fenntartható. Az ökológiai gazdálkodást folytatók számára szükség van az ilyen anyagok alkalmazására, ezért ajánljuk jó szívvel ezeket figyelmükbe.

Az a szándékunk, hogy a biogazdálkodásban alkalmazható minden egyes egyszerű anyag használatát külön-külön bemutatjuk. Az első ilyen választott anyag a fűzfakéreg, mivel ez széles körben használható, mindemellett felhasználásának leírása viszonylag rövid.

 

A fűzfakéreg felhasználása


A fűzfakéreg (Salix L. cortex) felhasználási feltételei:

A fűzfakéreg főzete jól ismert a tradicionális gyógyászatban, melynek gyógyászati használatát a 2001/83/EK direktíva jóváhagyta. Az anyag az uniós növényvédelmi hatóanyagok listájára a 916/2014/EU rendelettel került fel egyszerű anyagként. Mint ilyen, növényvédő szerként nem forgalmazható, de maga az anyag növényvédelmi céllal is alkalmazható.

A készítmény: gyógyszerészeti tisztaságú fűzfakéregből készített vizes főzet (diszpergált koncentrátum=DC)

Rendeltetés: gombaölő hatású (FU) szer.

Főzet készítése: 30 l természetes vízlelő helyekről vett vizet vagy esővizet lassú tűzön melegítsünk fel egy lefedett acél (rozsdamentes) tartályban. Amint a víz hőmérséklete eléri a 80°C-t adagoljunk hozzá 200 g fűzfakérget és az elegyet 2 órán keresztül főzzük. Hűtést és rozsdamentes acélszitán való átszűrést követően a pH-értéket állítsuk be 6,2-re (gyengén savasra) majd a főzetet hígítsuk fel 3-szorosára vízzel. A szűrést követően a főzetben levő kéreganyag (Salix spp. cortex) mennyisége kb. 6,67 g/l, amelyet háromszorosára hígítva, a kéreganyagot 2,22 g/l töménységben juttatjuk a növényekre. Az elkészített főzetet 24 órán belül ki kell juttatni, a tárolás során felmerülő mikrobák okozta szennyeződés elkerülése érdekében.

Főzet kijuttatása:

A fűzfakéreg főzetet tavasszal, illetve tavasztól nyárig, összesen 2-6 alkalommal lehet kipermetezni a növényekre, a kezelések között 7 napos szünetet tartva. A javasolt főzet mennyisége egyszeri kezelésre gyümölcsfáknál 500-1000 liter (5-10 hl) hektáronként, szőlőnél 100-300 liter (1-3 hl) hektáronként. Várakozási idő nincs. A főzet alkalmazása magas hőmérséklet felett nem ajánlott, csak csapadékos időjárás esetén.

A főzet alkalmas:

 • Gyümölcsfák, elsősorban őszibarackfák (Prunus persica) tavaszi kezelésére a leveleket fertőző gomba fajok, pl. Taphrina deformans ellen az első hajtáskezdemények megjelenésétől (BBCH10) a bimbós állapotig (BBCH57) kijuttatva. Élelmezési várakozási idő (PHI) nincs.
 • Almafák, mint a dísz-, vagy házi alma (Malus pumila, Malus domestica) kezelésére varasodást okozó gomba (Venturia inaequalis) és lisztharmat (Podosphaera leucotricha) ellen. A permetezést tavasszal egérfüles állapottól (BBCH 10) az virágzás végéig (BBCH 57) célszerű elvégezni. Élelmezési várakozási idő (PHI) nincs
 • Borszőlő (Vitis vinifera) kezelésére peronoszpóra (Plasmopara viticola) és lisztharmat (Erysiphe necator) ellen a tavaszi és a nyári időszakban az első levelek kiterülésétől (BBCH10) a fürtzáródásig (BBCH78) kijuttatva. Élelmezési várakozási idő (PHI) nincs.

A fűzfakéregre vonatkozó felhasználási javaslat táblázatos formában elérhető a SANCO/12173/2014 – rev.4 29 May 2015 vizsgálati jelentés II. mellékletében, de az átláthatóság érdekében itt is közöljük (3. sz. táblázat).

3. sz. táblázat FŰZFAKÉREG (Salix spp cortex) felhasználási adatai

 

A répacukor felhasználása

A répacukor (sucrose, sacharoz) egy diszacharid, melyet egy glükóz és egy fruktóz molekularész alkot (C12H22O11). Az anyag a 916/2014/EU rendelettel került fel az uniós növényvédelmi hatóanyagok listájára egyszerű anyagként.)  Széleskörűen használt élelmiszer, melyet az uniós élelmiszerrendelet (178/2002/EK) 2. cikke jóváhagyott.  A Codex Alimentarius tartalmazza a répacukorra vonatkozó szabványt (CODEX STAN 212-1999, módosítva 2001)-ben.

A répacukor elsődleges rendeltetése tehát élelmiszer, s mint egyszerű anyag nem forgalmazható növényvédő szerként, Ugyanakkor van növényvédelmi hatása, mely elicitor (természetes védekezési mechanizmust erősítő) hatásában rejlik. 

A répacukor (szukróz, szacharóz, nádcukor, asztali cukor) felhasználási feltételei:

A készítmény: tiszta répacukorból készített por vizes oldata (water soluble powder= SP).

Rendeltetés: a természetes védelmi mechanizmusok megerősítése révén fejti ki (elicitor) hatását, a  gomba- és a rovarölő hatás erősítése révén.  

Felhasználási technológia: A hideg vizes oldatot közvetlenül a kijuttatás előtt javasolt elkészíteni és kora reggel (9 óra előtt) kijuttatni.

 • Almafélék (Malus pumila, Malus domestica) védelmére gyümölcsfúró rovarok, pl. almamoly (Cydia pomonella) ellen. Az oldatot tavasztól nyárig a levélrügyek kipattanásától virágzás végéig (BBCH 6-89) célszerű alkalmazni. A vegetációs periódusban 7-10-szer alkalmazható 15 napos kezelések közötti idővel. A kijuttatandó répacukor oldat javasolt koncentrációja 10 g répacukor/100 l. Egy hektárra 600-1000 liter oldatot célszerű kipermetezni, ügyelve arra, hogy a kijuttatott cukor összmennyisége 420-1000 g/ha közé essen. Várakozási idő tartása nem szükséges.
 • Csemegekukorica és szemeskukorica (Zea mays L.) védelmére kukoricamoly (Ostrinia nubilalis) ellen. Csemegekukorica esetében az oldatot tavasztól nyárig, 1-2 leveles állapot kialakulásától címerhányás kezdetéig (a hímvirágzat csúcsa megjelenik) (BBCH 12-89), míg szemeskukoricánál BBCH 12-51. állapotig célszerű alkalmazni . Mindkét kultúrában a vegetációs periódusban 3-4 alkalommal lehet kijuttatni a készítményt 15 napos kezelések közötti idővel. A kijuttatandó répacukor oldat javasolt koncentrációja 10 g répacukor/100 l. Egy hektárra 200 liter oldatot célszerű kipermetezni, ügyelve arra, hogy a kijuttatott cukor összmennyisége 60-80 g/ha közé essen. Várakozási idő tartása nem szükséges.
 • Borszőlő (Vitis vinifera) védelmére az amerikai levélkabóca (Scaphoïdeus Titanus) kártétele ellen. A 10g/100 l-es töménységű oldatból 150 l-t célszerű egy hektárra kijuttatni a vegetációs periódusban 3 alkalommal 7 napos kezelések közötti idővel. A kijuttatott összmennyiség ne legyen több, mint  45 g/ha. 
 • Borszőlőben szőlő peronoszpóra (Plasmopara viticola) elleni gombafertőzés kivédésére az oldatot tavasztól nyárig a levélrügyek kipattanásától virágzás végéig (BBCH 10-57) célszerű alkalmazni. A vegetációs periódusban legfeljebb 12-szer alkalmazható 7-napos kezelések közötti idővel. A kijuttatandó répacukor oldat javasolt koncentrációja 10 g répacukor/100 l. Egy hektárra összesen 100-200 liter oldatot célszerű kipermetezni, ügyelve arra, hogy a kijuttatott cukor összmennyisége 10-240 g/ha közé essen. Várakozási idő tartása nem szükséges.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a répacukor vizsgálati jelentése a 2014-es jóváhagyás óta 2020-ban módosult, jelenleg a SANCO/11406/2014– rev. 3 17 July 2020 vizsgálati jelentés az aktuális, amely II. függeléke tartalmazza táblázatban is a borszőlő védelmére vonatkozó felhasználási feltételeket.

4. sz. táblázat RÉPACUKOR (szaharóz) felhasználási adatai

 

A gyümölcscukor felhasználása

A gyümölcscukor (fruktóz) a 2015/1392 EU rendelettel került fel az uniós növényvédelmi hatóanyagok listájára egyszerű anyagként.  Kémiai neve β-D-fructofuranose, összegképlete C6H12O6. Mindenki által ismert élelmiszer és élelmiszeripari alapanyag. Tisztasága megfelel Táplálkozási Kódex (CODEX STAN 212-1999 követelményeinek.

A készítmény: tiszta fruktózpor (998-1000g/kg) feloldásával készített vizes oldat (water soluble powder- SP).

Rendeltetés: a természetes védelmi mechanizmusok megerősítése révén fejti ki (elicitor) hatását a rovar- és a gombakártevőkkel szemben.

Felhasználási technológia: minden kultúra esetében a kijuttatandó oldat javasolt koncentrációja 10 g fruktóz/hl (100 l). A frissen készített hideg vizes oldatot közvetlenül a kijuttatás előtt javasolt elkészíteni és kora reggel (9 óra előtt) napos időben kijuttatni.

 • A fruktóz por oldata almafélék (Malus pumila, Malus domestica) védelmére használható gyümölcsfúró rovarok, pl. almamoly (Cydia pomonella) ellen. Egy hektárra 600-1000 l oldatot célszerű alkalmanként kijuttatni, vagyis kezelésenként 60-100 g fruktóz juthat ki egy hektárra. Mivel a vegetációs periódusban - tavasztól nyárig a levélrügyek kipattanásától teljes virágzásig (BBCH 6-65) - 5-7 alkalommal lehet kipermetezni az oldatot, a kijuttatott összmennyiség 330-700 g/fruktóz lehet hektáronként. A kezelések között 21 napos szünetet kell tartani. Várakozási idő (PHI) nincs.
 • A fruktózoldat felhasználható takarmány- és csemegekukorica (Zea mays subsp. mays L.) védelmére is a kerti vagy üvegházi ezerlábúak (Symphylans) ellen, különösen a kerti százlábú (Scutigerella immaculata) elleni védelemben. A kijuttatandó fruktóz oldat koncentrációja változatlan (10 g fruktóz/hl), de magkezelés esetén hektáronként csak 40 litert, levélpermetezéskor pedig 82 liter oldat kijuttatása ajánlott alkalmanként. A magkezelést csak egyetlen alkalommal kell elvégezni, így a kijuttatott fruktózmennyiség 4 g fruktóz hektáronként.
 • A kukoricában a fruktózoldattal történő levélkezelést évente kétszer - elsőként 2-3 leveles állapotban (BBCH 12-13), másodszor 4-leveles állapotban (BBCH14) javasolt elvégezni. Az így a kijuttatott fruktózmennyiség 8,2 g fruktóz hektáronként alkalmanként, de kétszeri alkalommal történő permetezés esetén 16,4 g fruktóz jut ki egy hektárra.
 • A fruktóz jó a borszőlő (Vitis vinifera) védelmére is a szőlő levélkabóca és a peronoszpóra ellen. Amennyiben a rovarkártevő szőlő levélkabóca (Scaphoïdeus titanus) elleni védekezésben kerül felhasználásra a 10 g fruktóz /hl koncentrációjú oldatból 150 liter kijuttatása ajánlott leveles állapotban (BBCH 17-57). A vegetációs periódus során 3 kezelés ajánlott, a kezelések között 7 nap szünetet tartva.Azígy kijuttatott összmennyiség 45g fruktóz hektáronként.
 • Amennyiben az fruktózt szőlőben, a peronoszpóra (Plasmopara viticola) elleni védekezésben kívánják alkalmazni, 100-200 liter oldat kijuttatása ajánlott a hajtás-kibúvástól a fürtösödésig tavasszal (BBCH 10-57), maximum 12 alkalommal, a kezelések között 15 napos szünetet tartva. Az így kijuttatott összmennyiség egyszeri permetezéssel 100 liter oldat kijuttatásával 10 g fruktóz/hektár; míg 12x permetezve, 200 liter felhasználásával max. 2400 g fruktóz hektáronként.

A fruktóz eredeti vizsgálati jelentése csak almafélékre vonatkozott, ami 2020-ben lett kiterjesztve kukoricára és szőlőre is, így az új vizsgálati jelentés - SANCO/12680/2014–rev. 3 17 July 2020 – II. függeléke táblázatos formában angol nyelven (GAP-tábla) tartalmazza ezeket a kultúrákra is. (5. sz. táblázat)

5. sz. táblázat FRUKTÓZ felhasználási adatai

 

A hagymaolaj felhasználása

A hagymaolaj (Allium cepa oil) a 2018/1295 EU rendelettel került fel az uniós növényvédelmi hatóanyagok listájára egyszerű anyagként.  A hagymaolajat elsődlegesen színezőanyagként és illatszerként alkalmazzák az élelmiszeriparban, továbbá a tradicionális orvoslásban és a fitoterápiában. A hagymaolaj egyidejűleg engedélyezett élelmiszerszínezék az 1334/2008 EU rendelet alapján. Ugyanakkor van növényvédelmi hatása is, mely rovarriasztó (repellens) hatásában rejlik.

A készítmény: hagymaolaj, amelyet olaj formájában, párologtatva lehet felhasználni. Rendeltetés: rovarriasztó (RE), a tápnövény megtalálását akadályozó szer azáltal, hogy elfedik az ernyősvirágzatúak illatát az őket károsító rovarok elöl.

Felhasználási technológia: párologtatással.

A hagymaolaj kihelyezhető:

a.)   kisebb méretű, nyitott üveg vagy műanyag párologtató csészékbe töltve, hogy biztosítva legyen a beletöltött mintegy 20 ml mennyiségű hagymaolaj szabad párolgása;

b.)   a párologtató edényekbe 4,4 g súlyú hagymaolajat öntünk, melyekhez annyi etilén-vinil acetát szemcsét (ez a kereskedelmi forgalomban kapható) adunk úgy, hogy összmennyiségük 30 g legyen (1 g olaj : 5,8  g szemcse arányban). A szemcsék elősegítik a párologtatást.

A hagymaolaj ernyősvirágzatú gyökérzöldségek védelmére, pl. sárgarépában (Daucus carota), petrezselyemben (Petroselium crispum), pasztinákban (Pastinaca sativa), zellerben (Apium graveolens) - a répalégy (Psila rosae) távol tartására és kártételének megakadályozására alkalmazható. A vetés után nem sokkal (kb. április közepén) egyetlen alkalommal hektáronként 4-8 diszpenzert, párologtató edényt kell egymástól egyenlő távolságra kihelyezni. A diszpenzerekből elpárolgó hagymaolaj szaga megakadályozza a répalégy imágókat a tápnövény felismerésében. Az edénykéket a betakarításig célszerű a területen tartani. A tiszta hagymaolajat tartalmazó párologtató edénykék esetében 80-160 ml olaj/hektár, a granulátumot is tartalmazókból 17.6 – 35.2 g/hektár mennyiség kihelyezése javasolt. Élelmezésügyi várakozási idő nincs.

Csak professzionális felhasználók alkalmazhatják. Alkalmazás során be kell tartani a biztonsági adatlapban megjelölt óvintézkedéseket. A felhasználóknak megfelelő (a fröccsenéstől védő, oldószerálló) overállt és védőkesztyűt, továbbá  az esetleges  belélegzés elkerülésére légzőkészüléket kell viselniük.

A hagymaolaj vizsgálati jelentése a 2018-as jóváhagyás óta változatlan. A SANTE/10615/2018– rev.1 20 July 2018 vizsgálati jelentés II. függeléke tartalmazza táblázatban is a hagymaolajra vonatkozó felhasználási feltételeket, amit magyarul is közzéteszünk (6. sz. táblázat)

6. sz. táblázat HAGYMAOLAJ felhasználási adatai

 

A hagymakivonat felhasználása 

A hagyma (Allium cepa L.) ismert és népszerű zöldség. Az Allium nemzetség legszélesebb körben termesztett és használt zöldségféléje. A hagyma kivonat (Allium cepa L. bulb extract) a 2021/81 EU rendelettel került fel a növényvédelemben jóváhagyott anyagok listájára egyszerű anyagként. A hagymakivonat tisztasága megfelel a WHO követelményrendszerének  (WHO monographs on selected medicinal plants (Volume 1, Geneva, 1999) on Bulbus Allii Cepae). A hazai öko-listán, az anyag idei jóváhagyása híján -  egyenlőre még nem szerepel.

A készítmény: 50 g/l koncentrációjú hagymakivonat, - diszpergált koncentrátum (DC), - mely kipermetezve használható.

Rendeltetése: gombaölő szer (FU).

Felhasználási technológia: A hagymakivonat készítése: Fél kiló, előzetesen felszeletelt hagymagumót teszünk 10 liter forrásban levő vízbe. Tíz perc főzés után negyedórán át ázni hagyjuk, majd a keveréket fémszűrővel leszűrjük. A szűrlet a következő 24 órában használható fel. A 50 g/l töménységű kivonat permetezéssel (hígítva) kerül kijuttatásra.

 • Burgonya (Solanum tuberosum) szabadföldi termesztése során a korai penész (Alternaria solani) gombafertőzés ellen, a növény fejlődése során (BBCH 21-85). 600-1000 l/ha vízmennyiség hozzáadásával, összesen 3-5 alkalommal lehet kipermetezni a növényekre, a kezelések között 7 napos szünetet tartva; Az egyszeri alkalommal kijuttatott javasolt mennyiség 6-10 hagyma (0,3 – 0,5 kg hagymakivonat) hektáronként, ami  éves szinten  0,9 kg – 2,5 kg hagymakivonat /ha  mennyiségnek felel meg. (Ez a mennyiség sokkal kevesebb, mint ami egy átlagos hagymaföldön terem).
 • Kerti zöldségek, szabadföldi és üvegházas termesztése során is alkalmazható a főzet. Főként a paradicsom (Lycopersicum esculentum) védelmére a kései paradicsompenész (Phytophthora infestans) fertőzése ellen és uborkában (Cucumis sativus) a szürkepenész (Botrytis cinerea) ellen. A permetezést kiültetés után (a BBCH 21-75) célszerű elvégezni összesen 3-5 alkalommal, paradicsom esetén 3-4 napos, uborkánál 7 napos szünetek beiktatásával;

A főzet alkalmazása 1 napon túl nem ajánlott az esetleges mikrobiális, vagy egyéb szennyeződések elkerülése miatt.  Viszont a hagymakivonatot a hagymaolajjal ellentétben nem csak professzionális személyek használhatják.

A hagymakivonat vizsgálati jelentése - a SANTE/10842/2020 Rev2 21 October 2020 – egészen új, a vizsgálati jelentés II. függeléke táblázatban (GAP tábla) tartalmazza a hagymakivonatra vonatkozó felhasználási feltételeket.

Az anyag GAP tábláját magyarul is közzé tesszük (7. sz. táblázat). 

7. sz. táblázat HAGYMA KIVONAT felhasználása

 

A mustármag por felhasználása

A mustármag por megfelel az uniós élelmiszerrendelet kritériumainak (178/2002 EU 2.cikk). A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló (1169/2011 EU) rendelet II. függeléke szerint a mustár és termékei szerepelnek az allergiát, vagy intoleranciát okozó élelmiszerek sorában, ezért egyszerű anyagként is felhasználásukat ennek megfelelően kellett megszabni. Az anyag növényvédelmi céllal történő felhasználását s ható a 2017/2066 EU rendelet hagyta jóvá és egyszerű anyagként a került fel a listára.

A készítmény: mustár (Sinapis /Brassica/ alba, B. juncea, B. nigra) magvainak porából készített vizes pép (Water dispersible powder for seed= WS)

Rendeltetés: gombaölő hatású csávázó anyag

Felhasználási technológia: A mustármag porából készített vizes pép őszi vagy tavaszi búza (Triticum aestivum), durumbúza (T. durum) és tönkölybúza (T. spelta) magvainak kórokozók (pl.: kőüszögöt okozó Tilletia caries és T. laevis) elleni csávázására alkalmas készítmény. A csávázást vetés előtt kell elvégezni. A csávázáshoz keverjünk össze 1,5 kg porrá zúzott mustármagot 4,5 l vízzel. Az így nyert pép 100 kg vetőmag kezeléséhez elegendő. Törekedni kell a magvak egyenletes bevonására, amely az arra alkalmas keverőeszközzel biztosítható.

A mustármag por (mustard seed powder) aktuális vizsgálati jelentése (SANTE/11309/2017. rev.2, 6 October 2017), II. függeléke táblázatos formában tartalmazza a felhasználási feltételeket. A három anyag magyar nyelvű GAP tábláját a cikk végén együtt tesszük közzé.

8. sz. táblázat MUSTÁRMAG POR felhasználási adatai


A napraforgó olaj felhasználása

A napraforgó olaj, mint élelmiszer megfelel az uniós élelmiszerrendeletnek (78/2002 EU rendelet 2. cikk). Az anyagot a 2016/1978 EU rendelet hagyta jóvá és került fel egyszerű anyagként a növényvédelmi céllal használható anyagok listájára. A napraforgó olaj tisztasága eredetétől függően eltérő lehet. Általában 14-40 % olajsavat, 48-74% linolénsavat tartalmaz. A közepes olajsavtartalom min. 70% teljes zsírsavtartalmú, a magas olajsavtartalom min, 75 % teljes zsírsavtartalmat jelent.

A készítmény: napraforgó olaj vizes szuszpenziója (oil dispersion= OD)

Rendeltetés: gombaölő hatású készítmény.

Felhasználási technológia: Kerti paradicsom (Lycopersicum Esculentum) kezelésére paradicsom lisztharmat (Oidium neolycopersici) ellen szabadföldön. A napraforgó olaj 0,1-0,5%-os hideg vizes szuszpenzióját permetezéssel kell kijuttatni hektáronként 500-1000 l (5-10 l/100m2) szuszpenzió felhasználásával. A javasolt kezelések száma 2-4, minimum 8 napos permetezési időközök betartásával. A növényeket leveles állapotban célszerű kezelni.

A virágzás idején nem szabad permetezni! Élelmezés-egészségügyi várakozási idő (PHI)- 2 nap. Fokozottan ügyelni kell a növények méretéhez igazított permetlémennyiség használatára a megfolyás és így a fölösleges környezetszennyezés elkerülése érdekében! Szintén ügyelni kell a szuszpenzió kiömlésének megakadályozására. Az esetlegesen kiömlött szuszpenziót fel kell itatni és össze kell gyűjteni!

A napraforgó olaj (sunflower oil) aktuális vizsgálati jelentése (SANTE/10875/2016. 7 October 2016), II. függeléke táblázatos formában tartalmazza a felhasználási feltételeket. Az anyagok magyar nyelvű GAP tábláját együtt tesszük közzé.

9. sz. táblázat NAPRAFORGÓ OLAJ felhasználási adatai


A sör felhasználása

A sör, mint élelmiszer megfelel az uniós élelmiszerrendeletnek (78/2002 EU rendelet 2.cikk).  Az anyagot a 2017/2090 EU rendelet hagyta jóvá és került fel egyszerű anyagként a növényvédelmi céllal használható anyagok listájára.

A készítmény: a sört hígítás nélkül lehet felhasználni.

Rendeltetés: csigaölő hatású készítmény.

Felhasználási technológia: Valamennyi fogyasztható és nem fogyasztható növénykultúrában házas és házatlan más néven meztelencsigák kártételének megakadályozására alkalmazható. Az első házas vagy meztelencsigák megjelenésekor a hígítatlan sört bele kell önteni egy erre alkalmas kialakítású műanyag edénybe, majd azt ki kell helyezni a védendő növényállományba, a talajba süllyesztve a csigák tömeges csapdázása céljából. A kártétel és a csiga népesség méretétől függő sűrűséggel kell a csapdákat a védendő növényállományba kihelyezni. Erős fertőzés esetén négyzetméterenként egy sörcsapda kihelyezése célszerű. A csigák elleni védekezés egy tenyészidőszakban öt alkalommal végezhető sörrel.

Mivel rendkívül kevés csigaölő szer létezik, a sörnek ilyetén hatása nem lebecsülendő. A sör (beer) aktuális vizsgálati jelentése (SANTE/11038/2017. rev.1,. 6 October 2017), II. függeléke táblázatos formában tartalmazza a felhasználási feltételeket.

10. sz. táblázat SÖR felhasználási adatai

 

Dr. Pethő Ágnes, Dr. Roszík Péter
Biokultúra 2021/5