A weboldal sütiket használ. A böngészéssel ezt elfogadod. További információ.

Get Adobe Flash player

Hírlevél feliratkozás

Facebook

 

Bejelentkezés

Változott az ökogazdálkodás támogatása pályázati felhívás

okogazdalkodas tamogatas

Módosult az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” elnevezésű (VP4-11.1-11.2-15. azonosító jelű) felhívás.

 

Ahogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) beszámolt róla, a módosított felhívás 2018. május 30-án jelent meg és számos ponton változtatja meg a pályázat keretei között támogatást nyert gazdálkodók kötelezettségeit. 

A NAK az alábbi változásokra hívja fel a figyelmet.

1. A felhívás 3.2. bekezdés VII. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok rész 21- es pontja alapján a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem egyoldalú visszavonására a korábbiaknak megfelelően 60 nap áll rendelkezésre, azonban a 60 napos határidő a visszavonásra nyitva álló időszak végével indul. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy

a 2019. évre vonatkozó kötelezettségátadási kérelmek benyújtási határideje 2018. december 31. napja, de a kérelem 2019. március 1 napján (a 60. napon) még egyoldalúan –azaz az átadó, vagy az átvevő bármelyike visszavonhatja),

akkor is ha a kérelem a nyitva álló időszakban korábban került benyújtásra. Ezt követően csak együttesen kérhetik a kérelem visszavonását.

2. A felhívás 3.2. bekezdés V. Ültetvény kivágása és újratelepítése fejezet 14-es pontjában módosításra került az ültetvény adott évi kivágásának és telepítésének bejelentésének határideje azzal, hogy azt az egységes kérelem szankciómentes beadásának határidejében határozza meg a felhívás. Ezzel a határidő egyértelműen meghatározásra került.

3. Módosultak a felhívás 3.2. bekezdés IX. Ellenőrzés részben a legeltetéses gyepgazdálkodásra vonatkozó szabályok a 8-as és 10-es számú pontokban. Ennek megfelelően csak annak a gazdálkodónak kell a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) a legeltethető állatállomány tartójaként folyamatosan szerepelnie, aki saját állatok legeltetésével biztosítja az állategységhez kötött kötelezettségét. Ebből következően, annak a kedvezményezettnek aki bérlegeltetéssel biztosítja az állategységhez kötött kötelezettségét, nem kell a TIR-ben szerepelnie. A bérlegeltetett állatok birtokosának azonban igen.Ugyancsak pontosításra került a legeltetési sűrűség számítására vonatkozó előírás azzal, hogy az állatsűrűség az összes legeltetett állat éves átlaglétszáma alapján meghatározott állategység és a tematikus előíráscsoporton belül legeltetettnek jelölt összterület hányadosaként kerül meghatározásra.

4. A felhíváshoz tartozó 7. számú melléklet Szankciós táblázat, Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei rész 1. és a 17. pontja átírásra került. Az 1. pont szerint a korábbiakhoz viszonyítva

enyhült a szankciós következmény annál, aki a helyes mezőgazdasági környezeti állapot (HMKÁ), vagy a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (JFGK) előírásainak valamelyikét nem tartja be.

Ebben az esetben a kedvezményezettnek a már igénybe vett – az érintett táblára jutó adott évi - támogatási összeget, a 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet alapján meghatározott jogkövetkezmény mértékével azonos mértékben, a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint kell visszafizetnie. Mindemellett az érintett táblára jutó adott évi kifizetési kérelme elutasításra kerül annak a kedvezményezettnek, aki nem tartja be a felhívásban meghatározott egyéb referenciaelemek (minimumkövetelményeket – 10/2015 FM rendeletben- és a növényvédőszer kiürült csomagoló burkolatainak, göngyölegek szakszerű összegyűjtésének, kezelésének, megsemmisítésének követelményei) valamelyikét.

A 17. pont alapján pedig szankcióra számíthat az a támogatást igénylő, aki az adott évi egységes kérelem szankciómentes benyújtásának határidejéig újratelepítésre nem került ültetvény területére kifizetési kérelmet nyújt be!

5. Kedvezően módosult a felhíváshoz tartozó 7. számú melléklet Szankciós táblázat, Speciális kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei rész 8. pontja. Ennek alapján ha a kedvezményezett, aki saját állatok legeltetésével biztosítja az állategységhez kötött kötelezettségét, de az adott évben nem szerepel a TIR-ben a legeltethető állatállomány tartójaként, valamint az adott évben nem tesz eleget a vonatkozó rendelkezéseknek, akkor részére az adott évben a kaszálásra vonatkozó támogatási összeg kerül kifizetésre.

6. Annak érdekében, hogy a zöldugar ellenőrzése során a harmadik évben is biztosan azonosítható legyen a legalább három fajból álló zöld növényi borítottság, módosításra került a felhíváshoz tartozó 8-as melléklet Fogalomjegyzék 64. pontja, azzal hogy a három fajból legalább egynek évelő pillangósnak kell lennie a korábbi szálas pillangós helyett.

A pályázati felhívás itt elérhető!

forrás: NAK