Gyümölcsfák ültetése

Egy olyan témával foglalkozunk, mely a gyümölcs termő növény egész életére kihat. Éppen ezért nagyon fontos a fa helyének gondos előkészítése. A hely előkészítettsége kihatással lesz a fa kezdeti, majd a későbbi növekedésére és a fejlődésére, valamint a gyümölcs termésre. Az ültetésre szánt területet úgy kell előkészíteni, hogy a fa gyökereit kényelmesen szét tudja terjeszteni, hiszen ez a kulcsa a gyümölcstermő növény további életének.

Mit értünk talaj előkészítésen? Kétféle módon történhet ez a munka:

  • gödör ásás (olcsóbb)
  • a teljes terület föllazítása (jobb)

A két lehetőség közül mindig a helyi adottságoknak megfelelő döntést kell hozni. Kötött, rosszabb minőségű talajon nagyobb gödröt érdemes ásni. Az ültető gödörnek inkább a szélességének a növelésére kell törekedni, mint a mélyítésére. Jó minőségű talajban 60-70 cm mély és 100-120 cm széles gödör az optimális.

Általában elmondható, hogy az őszi ültetés a lombhullató fásszárú növények esetében előnyösebb a tavaszi ültetéssel szemben, azonban a kötött talajokon megnyitott gödör nyitva lehet hagyni tavaszig. ez idő alatt a téli csapadék (eső, hólé) és az téli fagyok némileg lazítják javítják az ültetésre váró földet.

A gödör készítésekor hasznos megfigyelni, hogy a felső (általában sötétebb színű) feltalaj ne keveredjen össze az alatta lévő világosabb színű, rosszabb minőségű talajjal. Ültetés során a kiásással ellentétes sorrendben kerül vissza a föld vagyis a világos színű, kevésbé jó minőségű föld kerüljön alulra (oda, ahonnan ki lett ásva), a sötétebb pedig eredeti helyére, fölülre. A talajtól idegen anyagoktól (kövek, törmelék stb) legyen megtisztítva az ültetésre használt föld. Az ültetés laza, porhanyó földbe történjen.

A gyümölcsfa helyének kijelölése

A talaj előkészítése után következő feladat, a gyümölcsfák helyének a kijelölése.

A cél az, hogy minél több fát tudjon telepíteni a területre és a fák elhelyezésének esztétikai élménye örömöt okozzon az Ön számára. Ennek azonban határt szab a terület mérete és a fa szükséges élettér igénye. A helye hely meghatározás során figyelembe kell venni a kifejlett fa koronájának méretét és a jó megvilágítottságot.

A gyümölcsfák helye kijelölhető bizonyos mértani formák szerint, de elhelyezhetők elszórtan is. Ez utóbbi esetben számítani kell arra, hogy a gyümölcsös gépi művelése több nehézséggel jár majd.

Ültetési módok:

  • Hármas kötés: a terület egyenlő oldalú háromszögekre van fölosztva, a gyümölcsfák a sarokpontokba kerülnek;
  • Négyes kötés: a terület négyzetekre van fölosztva, a gyümölcsfák a sarokpontokba kerülnek;
  • Ötös kötés: Ugyanaz, minta négyes kötés, de a négy fa között középen helyezkedik el az ötödik;
  • Váltakozó kötés: felosztása a hármas kötésre emlékeztet, azonban a háromszögek nem egyenlő oldalúak, hanem egyenlő szárúak.

A leginkább alkalmasnak a hármas és az ötös kötés látszik, mert így helyezhető el a legtöbb fa a kertben.

Melyik hová ajánlható:

  • hármas kötés: kisebb telkek esetében; a fákat gondos ápolásban, trágyázásban kell részesíteni (évente trágya kijuttatás a gyökerekhez).
  • a négyes kötés esetében kevesebb fa ültethető el ugyanakkora területen, mint amelyiken a hármas kötést alkalmazza. Azonban ennek is van előnye: 1) több tápanyaghoz jut egy-egy fa; 2) jobban éri a fény a fák koronáját; 3) a szélesebb sorok alkalmasabbak a köztes művelésre.
  • a váltakozó kötés jól alkalmazható lejtős területen. A talajművelés keresztirányban így könnyebben megvalósítható.

Az ültetés ideje

A legalkalmasabb az ültetésre az ősz és a kora tavasz. A két időpont közül az ősz. Az őszi ültetéssel a gyümölcsfák gyökere regenerálódásnak indul, sőt növekedni is kezd. Ezért a tavaszi fölmelegedéskor lépés előnyben van a tavasszal ültetett társaihoz képest. Ezen túl előny még, hogy a tél folyamán a fa tövéhez rakott föld kellőképpen a gyökerekhez ülepedik.

Az ültetésre alkalmas legkorábbi időpont a lombhullás kezdete. Fontos, hogy az egyéves hajtások legyenek beérve, ami azt jelenti, hogy be vannak fásodva, nem lágyak, zöldek. A nem eléggé beérett hajtásokban a téli fagyok kárt tehetnek.

Októbernél előbb nem ajánlott gyümölcsfát ültetni. Csak a ribiszke és a köszméte fája érik be már szeptemberben és válnak alkalmassá arra, hogy új helyükre kerüljenek.

Amint a hőmérséklet 0 C fok alá süllyed, nem szabad ültetni. -3 C fokon a gyökerek már sérülnek a hidegtől.

A fák helyének kijelölése

Ültetés előtt célszerű tervet készíteni. A terv elkészítéséhez ismerni kell a terület adottságait (alak, talaj, talajvíz szint, kitettség, széljárás, kívánt felhasználás, növényvédelem stb). Ez megkönnyíti a gyümölcsfák kiválasztását és a beszerzést is.

Ültetéskor gondot okozhat eldönteni, hogy szükséges trágyázni az ültető gödröt vagy nem. A jónak minősített talajok alkalmasak lehetnek gyümölcsfa ültetésére trágyázás nélkül is. A kiélt sovány talajok azonban rászorulnak a tápanyag pótlására. Trágyázásra továbbá akkor van szüksége a fának, ha nem kielégítően fejlődik. A fa számára legalkalmasabb a kertben előállított komposztból egy kis talicskányit a gödörbe borítani. Megfelelő még az érett istállótrágya, melyet hasznos a gödör alján a földdel összekeverni.

A friss trágya az ültetéshez nem alkalmas. Az érett trágyánál is ügyelni kell, hogy a gyökerekre ne kerüljön trágya. Könnyen száradó talajokon segítség a növény számára, ha tőzegporral, tőzegtörmelékkel, kókuszrosttal vagy gyökéritató alkalmazásával segítünk a gyökerek környezetében megtartani a vizet, ezáltal megóvni a gyökereket a száradástól.

A kipusztult idősebb fa helyébe, vele azonos fajú fát ne ültessen, mert ott az újonnan ültetett fa rosszul fog fejlődni. Amennyiben ez elkerülhetetlen gondos talajcserét kell végezni és máshonnan (a kert távolabbi részéről) kell hozni földet az ültetéshez.

Az ültetés

A megvásárolt gyümölcsfa még nem alkalmas az ültetésre. A faiskolában kiadott növények gyökere ugyanis a kiszedés során zúzódik, horzsolódik, sérül. Egyes gyökerek töröttek lehetnek. Ezek a gyökerek újabb gyökér képzésére nem alkalmasak. Ezeket a sérüléseket el kell távolítani. Tehát nem az a cél, hogy alaposan meg legyen kurtítva a gyökér. A gyökér metszésének az a célja, hogy a sérült végeket eltávolítsuk, minél kisebb sebet ejtsünk és egyenes vágást, metszlapot hozzunk létre, ami azután könnyen gyógyul. A hosszú egészséges gyökereket kissé be kell kurtítani (kb. 1 cm).

Az így előkészített oltványok gyökerét célszerű agyagból és vízből készített sűrű keverékbe mártani. Ez a habarcs a gyökerekre tapadva megóvja azokat a kiszáradástól.

Az ültetésre legalkalmasabb a szélcsendes, borús idő. Fontos, hogy a gyökerek az ültetésig ne maradjanak fedetlenül, takarásról gondoskodni kell.

A szakszerű ültetés menete: akkora gödröt kell ásni, melyben a gyökér kényelmesen elfér. A gödörből kiásott földet (alsó és fölső szint) össze kell keverni és az ültetés előtt 1-2 héttel vissza kell lapátolni a gödör aljába. Ez a föld az eltelt idő alatt kissé ülepedik. Ültetéskor csak annyi földet kell kivenni a gödörből, hogy a gyökerek kényelmesen elhelyezhetők legyenek benne. Az oltványt a gödör közepére állítjuk. Az ültetési mélységnél arra kell ügyelni, hogy a fa ne kerüljön mélyebbre annál, mint ahogy a faiskolában állt. A gyökérnyak (az oltványnak az a része, ami alatt a gyökér kezdődik, fölötte pedig a törzs) a föld felszínnel egyvonalba kerüljön.

A gödör betemetésénél ügyelni kell arra, hogy a gyökerek közé porhanyó föld kerüljön. Amennyiben használ gyökérgombát (mikorrhíza) azt a gyökerek közé vagy úgy helyezze a földbe, hogy a gyökerekkel érintkezzen. Az elültetett fa gyökere eredeti helyzetében álljon, nem kunkorodhat fölfelé. A betemetett gödör és betakart gyökerek földje legyen betaposva. A kora őszi és a tavaszi ültetés alkalmával két – három kanna vízzel be lehet iszapolni az oltvány. A víz jól a gyökerekhez mossa a földet*. Amikor a föld beitta a vizet szükség szerint takarjuk a fa tövét földel. Ilyenkor már taposni nem szabad, mert a gyökerek közelében lévő földből kiszorul a levegő és a levegőtlen talajban a gyökerek nehezen fejlődnek. Azonban a fa tövének felkupacolása mind az őszi, mind pedig a tavaszi ültetés esetén hasznos lehet, hogy meg legyen óvva a gyökérzet az esetleges fagyástól. A nyári felkupacolás azért jó, mert a szárazság ellen lehet megvédeni a fiatal oltványokat főleg a könnyen száradó homoktalajokon. Különösen száraz nyarakon az oltványokat az első évben, esetleg a második évben is évente két – három alkalommal meg kell öntözni.

Ültetés után számítani kell arra, hogy a gödör talaja süppedni fog. A süppedéssel egyidejűleg az oltvány is mélyebbre kerül.

Helytelen az ültetés, ha a szél lehordja a gyökerekről a földet és azok kilátszódnak. Az ilyen eset úgy javítható, ha a lehordott földet 15-20 cm vastag földtakarással pótoljuk. Ennél nagyobb hiba, ha a fa mélyre lett ültetve és a gyökérnyak, sőt a törzs egy része is a földbe kerül. Ennek a javítása a fa kiemelésével és újbóli elültetésével orvosolható.

A helyes ültetésnél az oltvány ugyanolyan mélyre van ültetve, mint ahogyan a faiskolában állt, vagyis a gyökérnyak a talajfelszínnel egy szinten van.

* A késő őszi ültetésnél a beiszapolás káros lehet, ha nem sokkal az öntözést követően erős fagy következik. Ebben az esetben nem fontos beöntözni a fákat, majd a téli csapadék elvégzi ezt helyettünk. Azonban fontos a gondos betaposás, mert a gyökerek között maradt túl sok levegő nem kedvez a gyökér fejlődésének.

Forrás: barnaesfiai.hu/gyumolcsfa-ultetese