Érdekképviselet

A Szövetség képviseli a hazai ökológiai gazdálkodók érdekeit országos és nemzetközi szinten a jogszabályalkotásban. Szakmai partnerként működünk együtt a hazai minisztériumokkal, hivatalokkal, mezőgazdasági és vidékfejlesztési kérdésekben.

A menüpontban azok a minisztériumoknak, minisztereknek, államtitkároknak és helyettes államtitkároknak, valamint mezőgazdasági területen működő szervezeteknek írt levelek olvashatóak, melyek az ökológiai gazdálkodás helyzetének javítása érdekében fogalmazódtak meg.

Előterjesztés Miniszter úrnak és a Magyar Államkincstár felé az egybeművelés tilalmának előírásával kapcsolatban (2023. december 24.)

Tisztelt Miniszter Úr, Kedves István!

Felhatalmazásoddal élve jelzek egy anomáliát, amely rendkívül kedvezőtlenül érinti azokat a gazdákat, akik a csatolt levélben vázolt – ökológiai gazdálkodás szempontjából érdektelen- eltérést valósítanak meg gazdálkodásuk során. Kérjük segítségedet, hogy törlésre kerüljön a jelezett előírás, vagy a következményét minimálisra csökkentsék.

Áldott Karácsonyt és BUÉK, Neked, Családodnak és az AM minden munkatársának, tisztelettel, barátsággal

Roszík Péter

A levél ITT tekinthető meg.
A válaszlevél ITT tekinthető meg.

Javaslat a Kis mennyiségű, helyi élelmiszer-előállításról szóló rendelet-tervezettel kapcsolatban

Tisztelt Miniszter Úr, Kedves István!

Örülünk annak, hogyKis mennyiségű, helyi élelmiszer-előállítás” rendelet tervezte elkészült, biztosak vagyunk abban, hogy kiadása kedvezőbb feltételeket teremt az érintettek számára.

Élve felhatalmazásoddal, amely szerint jelezzük, ha a biogazdálkodás térnyerését akadályozó tényezővel szembesülünk, illetve, ha segítését szolgáló javaslatunk van, a csatolmányban kifejtett indítványt tesszük az említett rendelet-tervezethez.

Kérjük javaslataink mérlegelését és elfogadását.

Minden jót kívánunk, munkátokra áldást kérve, üdvözlettel,

Roszík Péter 

A levél ITT tekinthető meg.
A válaszlevél ITT tekinthető meg.

Biokultúra Tudományos Nap felvetései Nagy István miniszter úrnak - levél és válaszlevél (2023. május 25.)

Tisztelt Miniszter Úr, Kedves István!

Ezúton is megköszönjük, hogy részt vettél, előadást tartottál a Biokultúra Tudományos Napon és meglátogattad a Biokultúra Szövetség Biopiacát. Neked is köszönjük, hogy dr. Juhász Anikó remek előadást tartott, és a program végéig velünk volt rendezvényünkön. Bátorításoddal élve az elhangzott felvetésekből készítettük a csatolt levelet, kérjük javaslataink megfontolását. Természetesen a Minisztérium szakavatott munkatársai adott esetekre jobb megoldást is találhatnak, mint ahogyan mi javasoljuk levelünkben. A fontos, hogy az ökológiai gazdálkodás térnyerése folytatódjék.

A levélből még kimaradt egy komposzt felhasználásáról szóló felvetés (Petró Tiboré), ő azonban egy személyes megbeszélést szeretne a szakterület specialistáival, ahol részletesen kifejthetné álláspontját. Javasoljuk meghallgatását.

Jelezték még azt is (Czene Csaba bio szürkemarha tartó gazda), hogy késik az őshonos állatok támogatásának kifizetése.

Szeretnénk, ha a nem túl távoli jövőben felkereshetnénk Téged a Biokultúra Szövetség vezetősége képviseletében. Kérjük, hogy erre adj időpontot.

Munkátokra áldást kérve, üdvözlettel,
Roszík Péter és Czeller Gábor

A levél ITT tekinthető meg.
A válaszlevél ITT tekinthető meg.

Betelepítési engedélykérelmek megváltozott gyakorlatának felülvizsgálata levél és válaszlevél (2023. május 15.)

Tisztelt Főosztályvezető Úr, Kedves Tamás!

A Magyar Biokultúra Szövetség nagyra tartja azt a segítőkész hivatali munkát, amelyet Hivatalod, mint országos hatáskörű szervezet gyakorol az ökológiai gazdálkodók kérelmeivel összefüggésben. A „korosbbítás”, a szokványos takarmány aszály miatti engedélyezése kiváló hivatali munka, most azonban egy negatív irányú változást érzékelnek gazdáink, amelyet a csatolt levélben kifejtünk.

Kérjük, hogy gondoljátok át felvetéseinket, és lehetőség szerint térjünk vissza a korábbi, kedvezőbb gyakorlathoz.

Üdvözlettel, és köszönettel,

Dr. Roszík Péter
általános alelnök, c. egyetemi docens

A levél ITT tekinthető meg.
A válaszlevél ITT tekinthető meg.

Észrevételek a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervének I. pilléréhez kapcsolódó rendelet tervezeteihez (2023. február 9.)

Tisztelt Államtitkár Úr, Kedves Zsolt!

Köszönjük, hogy megküldtétek véleményezésre az AÖP rendelet tervezetét. A csatolt levélben tett javaslataink elfogadását kérjük. Javaslataink esetleges elutasítása az ökológiai gazdálkodás számára beláthatatlanul súlyos hátrányt okozna, és a piacra termelők (nem csak a támogatásért biogazdálkodók) ellehetetlenülésével járna. Amennyiben javaslatainkat nem fogadjátok el, akkor sürgős személyes egyeztetést kérünk. Meggyőződésünk, hogy a gyakran emlegetett kettős finanszírozás tilalma miatti félelem ezekben az esetekben egyáltalán nem megalapozott!

Visszajelzést kérve, üdvözlettel,

dr. Roszík Péter a Magyar Biokultúra Szövetség alelnöke, a KAPST Monitoring Bizottság szavazati jogú tagja

A levél ITT tekinthető meg.

BISS támogatási felvetések és válaszlevél - Levél Nagy Istvánnak (2022. november 16.)

Igen Tisztelt Miniszter Úr, Kedves István! Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony, Államtitkár Úr és Helyettes Államtitkár Úr!

A Magyar Biokultúra Szövetség, mint az ökológiai gazdálkodás átfogó érdekeit képviselő szervezet javaslatokat tesz le a T. Minisztérium asztalára, annak érdekében, hogy a 2023-tól induló alap támogatási rendszer minél jobban tudja szolgálni az ökológiai gazdálkodás és ezzel az egész magyar agrárgazdaság érdekeit. Köszönetet mondunk ezúton azért, hogy az felvetéseinkkel foglalkozó munkatársaitok megértéssel és támogató megközelítéssel közelítettek e kérdéskörhöz. Ugyanakkor úgy ítéljük meg, hogy az ügy súlya igényli azt, hogy a T. Minisztérium felső vezetése közvetlenül is megszólításra kerüljön részünkről.

Kérjük, hogy felvetéseinket tanulmányozzátok, és a lehető legtöbb elemét fogadjátok el!

Üdvözlettel, munkátokhoz sok sikert, kitartást kívánva,

Roszík Péter általános alelnök, Czeller Gábor elnök nevében is

Dr. Roszík Péter
általános alelnök, c. egyetemi docens

A levél ITT tekinthető meg.
A válaszlevél ITT tekinthető meg.

Indítvány a bio állattartók segítésére és válaszlevél - Levél Nagy Istvánnak, Nobilis Mártonnak és Papp Zsoltnak (2022. augusztus 10.)

„Tisztelt Miniszter Úr, Kedves István, Tisztelt Államtitkár és Helyettes Államtitkár Urak!
A Magyar Biokultúra Szövetség érzékeli a T. Minisztérium elementáris szándékát arra, hogy az aszály sújtotta gazdákat megsegítse. A bio állattartók segítése az EU öko jogszabályok értelmében különleges igényeket fogalmaz meg, amelyek biztosítása érdekében a csatolt levélben teszünk javaslatot.
Kérjük, hogy indítványainkat fogadjátok be, annak érdekében, hogy az amúgy is mostoha sorsú magyar bio állattartás ne gyengüljön és ebben a kritikus időszakban is legalább szinten maradhasson.

Válaszotokat várva, köszönettel
dr. Roszík Péter alelnök és Czeller Gábor elnök

Ui.: Ezúton is gratulálunk államtitkár urak és helyettes államtitkár úr kinevezéséhez, egyúttal kérjük Nobilis államtitkár urat, hogy bemutatkozó látogatásra fogadja a Magyar Biokultúra Szövetség képviselőit

Dr. Roszík Péter
általános alelnök, c. egyetemi docens”

A levél ITT tekinthető meg.
A válaszlevél ITT tekinthető meg.

Gabona export korlátozással kapcsolatban levél és válaszlevél - Levél Nagy István miniszter úrnak (2022. március 8.)

A Magyar Biokultúra Szövetség levélben fordult dr. Nagy István miniszter úrhoz annak érdekében, hogy az ökológiai gabonafélék mégis eljuthassanak a biogazdák határon kívüli vevőihez. A levél magában foglalja, hogy mik indokolhatják a bio gabonák külön elbírálását.

Nagy István miniszter úrnak írt levél ITT megtekinthető
Válaszlevél ITT megtekinthető

Javaslat a Kertészet-ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása című felhívás módosítására - Levél Papp Zsoltnak (2021. június 14.)

Megjelent az Ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása (VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21) felhívás, melyben a támogatás feltételeként meghatározott minimális tőszámra vonatkozó előírások esetenként az ökológiai gazdálkodók számára túlságosan magasnak bizonyulnak. Ezért ennek módosítására tett javaslatot dr. Roszík Péter és Czeller Gábor.

Papp Zsoltnak írt levél ITT tekinthető meg.

Válasz az "Ökológiai Gazdálkodási Cselekvési Terv" tárgyú megkeresésünkre (2021. február 15.)

2021. február 8-án kelt levélre 15-én kapott a Szövetség választ, melyben Főosztályvezető asszony azt javasolja, hogy az ökoakcióterv társadalmi vitára bocsájtásával várjunk március végéig.

Luigitschné dr. Jánosi Eszter válaszlevele ITT tekinthető meg.

Országos Iskolakert-fejlesztési Program résztvevőinek megválasztásának fontossága - Levél Nagy István miniszter úrnak (2019. október 16.)

A Magyar Biokultúra Szövetség tudomására jutott, hogy az Agrárminisztérium tervei között szerepel a Syngenta bevonása az Országos Iskolekert-fejlesztési Programba. A szervezet nem ért egyet ezzel a gondolattal, mivel a cég az ölőszerek egyik legjelentősebb fejlesztője és gyártója a világon és a géntechnológia szorgalmazója.

Dr. Nagy Istvánnak írt levél ITT tekinthető meg.

Ígéret száz millió forint átcsoportosításáról magyarországi komlóültetvények telepítésére, válaszlevéllel (2019. július 8.)

Czeller Gábor és Dr. Roszík Péter örömmel értesült Dr. Nagy István Miniszter Úr bejelentéséről, melyben száz millió forint átcsoportosítását ígéri a magyarországi komlóültetvények telepítésére, így kezdeményezve a magyar komlótermesztés
újraélesztését.

Nagy István miniszternek írt levél ITT tekinthető meg.

Dr. Feldmann Zsolt, mezőgazdaságért felelős államtitkár megköszönte a Magyar Biokultúra Szövetség megkeresését és javaslatait, melyeket értékesnek ítélt és a jövőben a piacszabályozási feladatok végrahajtása során mindenképpen hasznosítani fogja.

Dr. Feldmann Zsolt válaszlevele ITT tekinthető meg.

Javaslatok a VP-ÖKO II pályázat elbírálásához - Levél Nagy István miniszter úrnak (2019. január 17.)

A Magyar Biokultúra Szövetség örömmel vette, hogy a Miniszter Úr elfogadta a VP-ÖKO pályázattal kapcsolatos javaslatait és beépítette a VP-ÖKO II kiírásába. Ezen kívül Dr. Nagy István miniszter úrnak írt levélben még javaslatokat tett a pályázat elbírálására.

Nagy István miniszternek írt levél ITT tekinthető meg.

Válasz a 2013. CXXII. tv. módosítási javaslatára (2018. december 12.)

Dr. Nagy Levente főosztályvezető válaszolt a Magyar Biokultúra Szövetség mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény egyes rendelkezéseinek módosítására tett javaslataira.

Dr. Nagy Levente válaszlevele ITT tekinthető meg.

 

Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása (VP4-11.1.-11.2.-18) - rendszerszintű probléma jelzése, megoldási javaslat előterjesztése - levél dr. Viski Józsefnek és Papp Zsoltnak

Általános alelnökünk, Roszík Péter levelet fogalmazott meg dr. Viski József, vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárnak, valamint Papp Zsolt, vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár úr részére.
Több gazdálkodó jelezte a Magyar Biokultúra Szövetség, valamint a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. felé, hogy a VP4-11.1.-11.2.-18 támogatás kedvezményezettjeinek a 2019. évi kifizetési kérelmei elutasításra kerülnek. Erre a rendszerszintű problémára hívja fel a figyelmet és tesz javaslatot a megoldásra.

A Viski Józsefnek írt levél ITT tekinthető meg.
A Papp Zsoltnak írt levél ITT tekinthető meg.

Javaslat az új EU ökogazdálkodási jogszabály elutasítására - Levél Fazekas Sándor miniszter úrnak (2017. november 14.)

A Magyar Biokultúra Szövetség és a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. levelet fogalmazott meg az új EU bio jogszabály elfogadásával kapcsolatosan. A levélben arra kérik Fazekas Sándor miniszter urat, hogy ne támogassa az új jogszabályt.

“Igen Tisztelt Miniszter Úr!

Korábban felhatalmaztál arra, hogy azonnal jelezzem Feléd, ha az ökológiai gazdálkodást gátló jelenségeket tapasztalok, illetve, ha a szektornak támogatásodra van szüksége!

Most véghajrájába érkezett az új EU bio rendelet elfogadtatásának szándéka. A tervezetről semmi jó nem mondható el, ezért arra kérünk, hogy Magyarország vesse azt el, és befolyását arra használja fel, hogy másokat is ebbe az irányba mozdítson. Szerencsére a Visegrádi négyek ebben a kérdésben javarészt eddig egyetértettek.

A csatolt levél részletezi a magyar biogazdálkodás legátfogóbb szervezeteinek érveit!”

A levél ITT tekinthető meg.

VM rendelet módosítása - Levél Fazekas Sándor miniszter úrnak (2017. szeptember 5.)

A Magyar Biokultúra Szövetség 2017. szeptember 5-én levelet írt Dr. Fazekas Sándor miniszter úrnak. A tárca nemrégiben módosította a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013 (V.14.) VM rendeletet. A módosításra vonatkozó tervezetet azonban nem bocsátották társadalmi vitára.

A levél ITT tekinthető meg.

Új bio rendelettel kapcsolatos tervezetek ellenzése - Levél Fazekas Sándor miniszter úrnak (2017. május 25.) és a válaszlevél (2020. június 7.)

A Magyar Biokultúra Szövetség levélben kérte Dr. Fazekas Sándor miniszter urat, hogy a brüsszeli fórumokon ne támogassa Magyarország a mandátum megadását arra, hogy a mostani tartalommal megjelent EU bio jogszabályt felváltó tervezet ügyében megállapodjon az Európai Parlamenttel és a Bizottsággal.

“Tisztelt Miniszter Úr, Kedves Sándor!

Ismerve leterheltségedet, felelősségteljesen végzet miniszteri munkádat ritkán élek azzal a felhatalmazással, amelyet Tőled kaptam, azt hogy jelezzem, hogyha olyat látok, amely gátolja az ökológiai gazdálkodás térnyerését! Most ilyen az, hogy a hatályos bio jogszabályok helyett új EK szabályozást akarnak lenyomni a bio társadalom torkán, anélkül, hogy azzal egyetértenének. A hatályos szabályozás lényegesen jobban segíti az ökológiai gazdálkodás fejlődését, mint jelen állapotában az, amelyikkel fel kívánják azt váltani.

Kérjük, hogy a magyar és az európai biogazdálkodás érdekeit szem előtt tartva ne támogassuk ezt a folyamatot, főként az egyeztetés mostani lezárását. Csatolt levelünkben ezt a kérésünket részletesebben kifejtettük!”

A levél ITT tekinthető meg.

 

Gombos Zoltán, a Földművelésügyi Minisztérium, Élelmiszerlánc-felügyeleti főosztályvezetője levélben köszönte meg az új bio rendelettel kapcsolatos javaslatokat, melyet a Magyar Biokultúra Szövetség intézett a Földművelésügyi Minisztérium felé.

A levél ITT tekinthető meg.

Támogatásba vont területek mértékének módosítása - Levél Kis Miklós Zsolt államtitkár úrnak (2017. január 12.)

Az AKG programra jelentkezők 2017. január 31-ig a támogatott területek mértékét módosíthatják. Ez a lehetőség nem nyitott az ökológiai gazdálkodás támogatására jelentkezők előtt.

Ez ügyben írt levelet a Magyar Biokultúra Szövetség képviseletében dr. Roszík Péter.

A levél ITT tekinthető meg.

Párhuzamos gazdálkodás esetén használható fajtákkal kapcsolatban - Levél Jordán László igazgató úrnak (NÉBIH) (2016. október 10.)

A NÉBIH Növény-,Talaj-, és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóságnak, Jordán László igazgató úrnak írt levelet a Magyar Biokultúra Szövetség, a párhuzamos gazdálkodás esetén használható fajtákkal kapcsolatban.

A levél ITT tekinthető meg.

Az ökogazdálkodáshoz kapcsolódó szankciókatalógus változáshoz tett javaslatok - Levél Oravecz Márton elnök úrnak (NÉBIH) (2016. szeptember 14.)

A Magyar Biokultúra Szövetség tájékoztatást kapott arról, hogy a NÉBIH, mint az ökológiai gazdálkodásért felelős illetékes hatóság – hibás jogértelmezésre hivatkozva – át kívánja alakítani a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. közel 3500 partnere esetében, a több, mint 20 éve alkalmazott Szankciókatalógust.

A levél ITT tekinthető meg.

Illetékes hatósági javaslattal kapcsolatban - Levél Fazekas Sándornak, Kovács Zoltánnak, Gombos Zoltánnak (2016. augusztus 30.) és válaszlevél (2016. október 14.)

Kormányhatározat szerint az eddigi illetékes hatóság, vagyis a Földművelésügyi Minisztérium helyett ezentúl a NÉBIH lesz az ökológiai gazdálkodásért felelős illetékes hatóság.

Ezt szerette volna megváltoztatni a Szövetség, ezért levélben fordultunk Fazekas Sándor miniszterhez, Kovács Zoltán helyettes államtitkár úrhoz és Gombos Sándor Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály vezetőhöz.

A levelek megtekintők:
Levél Fazekas Sándornak
Levél Kovács Zoltánnak
Levél Gombos Sándornak

A válaszlevél ITT tekinthető meg.

CETA ügyében - Levél Szijjártó Péter miniszter úrnak (2016. augusztus 8.)

Az Európai Bizottság 2016. július 5-én beterjesztette a tagállamok elé az EU és Kanada közötti szabadkereskedelmi egyezmény (Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Egyezmény – CETA) ratifikálásra. Az egyezmény ratifikálásának kérdését várhatóan az ősz folyamán az Európai Tanács és az Európai Parlament is napirendre tűzi. A Magyar Természetvédők Szövetség, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyarországért Egyesület közös levélben kéri Szijjártó Pétert, hogy Magyarország ne támogassa az egyezmény aláírását.

A levél ITT tekinthető meg.

CETA ügyében - Levél Fazekas Sándor miniszter úrnak (2016. augusztus 8.)

Az Európai Bizottság 2016. július 5-én beterjesztette a tagállamok elé az EU és Kanada közötti szabadkereskedelmi egyezmény (Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Egyezmény – CETA) ratifikálásra. Az egyezmény ratifikálásának kérdését várhatóan az ősz folyamán az Európai Tanács és az Európai Parlament is napirendre tűzi. A Magyar Természetvédők Szövetség, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyarországért Egyesület közös levélben kéri Fazekas Sándort, hogy Magyarország ne támogassa az egyezmény aláírását.

A levél ITT tekinthető meg.

Válaszlevél:

“Tisztelt Alelnök Úr,

tegnapi telefonbeszélgetésünkre hivatkozva és az alábbi levél tartalmával kapcsolatban ezúton tájékoztatom az EU és Kanada közötti szabadkereskedelmi egyezmény, az ún. Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (CETA) magyarországi állásfoglalásáról.

E kérdéskörben a Földművelésügyi Minisztérium, mint szaktárca semmilyen kezdeményezést nem tehet jelenleg, ugyanis egy, a Kormányhoz benyújtott előterjesztés célja, hogy kialakuljon az egységes, közös magyar álláspont az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kanada közötti megállapodás aláírásáról, megkötéséről és alkalmazhatóságáról.

Az ügy fontosságára való tekintettel, illetve kellő körültekintés után várhatóan a Kormány mielőbb határoz az elfogadhatóság kérdéséről és kifejti álláspontját.

Javaslatukat figyelembe véve és együttműködésüket megköszönve várjuk további észrevételeiket!

Dr. Nagy István parlamenti államtitkár úr megbízásából,

Üdvözlettel:

Szinay Ildikó
Földművelésügyi Minisztérium
Parlamenti Államtitkárság”

Vidékfejlesztési Program Éves keret változásaival kapcsolatban - Levél Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszternek (2016. augusztus 3.)

A Vidékfejlesztési Program Éves Fejlesztési Keretében tervezett változások az ökogazdálkodásra hátrányos helyzettel lennének. Ez ügyben kereste fel a Szövetség levélben Lázár János Miniszterelnökséget vezető minisztert.

A levél ITT tekinthető meg.

Vidékfejlesztési Program Éves keret változásaival kapcsolatban - Levél Fazekas Sándor miniszter úrnak (2016. augusztus 3.)

A Vidékfejlesztési Program Éves Fejlesztési Keretében tervezett változások az ökogazdálkodásra hátrányos helyzettel lennének. Ez ügyben kereste fel a Szövetség levélben Fazekas Sándor miniszter urat is.

A levél ITT tekinthető meg.
A válaszlevél ITT tekinthető meg.

Vidékfejlesztési Program Éves keret változásaival kapcsolatban - Levél Varga Mihály miniszter úrnak (2016. augusztus 3.)

A Vidékfejlesztési Program Éves Fejlesztési Keretében tervezett változások az ökogazdálkodásra hátrányos helyzettel lennének. Ez ügyben kereste fel a Szövetség levélben Varga Mihály miniszter urat is.

A levél ITT tekinthető meg.

GM kukorica engedélyezés ügyében - Levél Fazekas Sándor miniszter úrnak (2016. július 5.) és nyílt válaszlevél (2016. július 6.)

A Magyar Természetvédők Szövetsége, a Greenpeace Magyarország és a Magyar Biokultúra Szövetség levélben kérte Fazekas Sándor miniszter urat, hogy mondjon nemet a GMO kukorica fajták termesztésének engedélyezésére.

Tisztelt Miniszter Úr!

2016. július 6-án az EU-tagállamok tanácskozni fognak arról, hogy engedélyezzék-e a 1507 valamint a Bt11 néven ismert génmódosított kukorica fajtacsoportot köztermesztésre Európában, továbbá megvitatják a MON810-es génmódosított kukorica termesztésének újraengedélyezésére vonatkozó javaslatot is.

Mellékeljük a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Greenpeace Magyarország Egyesület és a Magyar Biokultúra Szövetség közös levelét, amelyben arra kérjük Önt, hogy a magyar Kormány utasítsa el e három génmódosított kukorica termesztésének európai engedélyezését.

A levél ITT tekinthető meg.

Fazekas Sándor nyílt levélben reagált:

Magyarország számára kiemelkedő érdek a mezőgazdaság GMO-mentességének megőrzése, az ország minden fórumon határozottan és következetesen azt képviseli, hogy a génmódosított növények Európában ne kerülhessenek köztermesztésbe – reagált Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter nyílt levelében környezetvédő szervezetek felvetésére.

A tárcavezető a Greenpeace, a Magyar Természetvédők Szövetsége, és a Magyar Biokultúra Szövetség neki címzett levelére válaszolt. A civil szervezetek azt kérték a minisztertől, hogy Magyarország az EU-tagállamok július 8-i szakbizottsági ülésén ne támogassa három génmódosított kukorica európai termesztési engedélyét.

Fazekas Sándor szerdai nyílt levelében kiemelte, Magyarországnak meghatározó szerepe volt annak az európai uniós jogszabálynak a kidolgozásában és elfogadásában, amely lehetővé tette a tagállamok számára, hogy maguk dönthessenek arról, akarnak-e GMO-kat termeszteni saját területükön vagy sem. A tiltást lehetővé tévő uniós jogszabályt Magyarország a tagállamok közül elsőként ültette át a nemzeti jogrendbe, ennek alapján a jövőben sem lesz lehetőség a génmódosított növények termesztésére az országban.

“Ettől függetlenül természetesen nem lehetünk és nem is leszünk közömbösek a tekintetben, hogy milyen génmódosított növények (GM-növények) kapnak engedélyt az Európai Unióban” – írta válaszában a miniszter.

“Ahogy eddig is, ezután is az engedélyezés ellen fogunk szavazni, mert meggyőződésem, hogy a piacra kerülő GM-növények kockázatot jelentenek a környezetre és az egészségre, valamint az engedélyezés során ezeket a kockázatokat nem minden esetben vizsgálják meg kellőképpen. Álláspontom szerint az elővigyázatosság elvét szem előtt tartva ezeket a termékeket nem szabad engedélyezni.” – hangsúlyozta Fazekas Sándor.

A teljes nyílt levél ITT tekinthető meg.

Éves átfogó ellenőrzések változtatása ügyében - Levél Fazekas Sándor miniszter úrnak (2016. június 30.)

A brüsszeli bürokrácia az Unió állampolgárainak és autentikus bio szervezeteinek véleménye ellenére elkezdte a most hatályos EU bio rendeletek (A Tanács 834/2007/EK és a Bizottság 889/2008/EK) felváltására egy új szabályozás kidolgozását. A legnagyobb, és máig tartó vita a ma kötelező éves ellenőrzések fenntartása ellen alakult ki, amelyet a kockázatelemzés alapján ritkítanának.

Az átfogó ellenőrzések közötti eltelt időtartam csökkentése ellen tiltakozott a Szövetség és 2016. június 30-án levélben kérte miniszter urat, hogy amikor Magyarországot képviseli, ezt az álláspontot vigye tovább.

A levél ITT tekinthető meg.

A Fétv. tervezett változtatásaival kapcsolatban - Levél Győrffy Balázs elnök úrnak (2016. április 27.)

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (Fftv.)változtatásokat terveztek, a Magyar Biokultúra Szövetség javaslatokat tett a változtatásokkal kapcsolatban a magyar biogazdák érdekeinek érvényesítésére. Ez ügyben írtunk levelet Győrffy Balázsnak, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökének.

A levél ITT  tekinthető meg.

Újabb javaslatok az AKG intézkedés előírt talajerőgazdálkodásra alkalmazható anyagokra és eljárásokra - Levél Fazekas Sándor miniszter úrnak (2015. november 3.) és válaszlevél (2015. november 18.)

Igen Tisztelt Miniszter Úr!

Kérjük a csatolt levélben tett javaslataink elfogadását!

Tisztelettel, Roszík Péter Magyar Biokultúra Szövetség, általános alelnök

A levél ITT tekinthető meg.

Czerván György válaszlevele a talajerőgazdálkodásra alkalmazható anyagokra és eljárásokra.

A válaszlevél ITT tekinthető meg.

Ökogazdálkodás térnyerésének érdekében tett javaslatok - Levél Fazekas Sándor miniszter úrnak (2015. október 15.)

Levél Fazekas Sándor miniszter úrnak az ökogazdálkodás térnyerésének érdekében tett javaslatokkal.

A levél ITT tekinthető meg.

Szőlőben történő kötelező védekezés támogatás ügyében - Levél Fazekas Sándor miniszter úrnak (2015. október 5.)

A szőlő aranyszínű sárgaságát terjesztő rovarkártevő ellen ökológiai gazdálkodásban költséges módon lehet csak védekezni. Szövetségünk az alábbi indítványt küldte Fazekas Sándor miniszter úrnak a valós védekezési költségek megtérítése ügyében.

“Tisztelt Miniszter Úr!

Élünk azzal, hogy korábban jelezted, hogy szívesen veszed indítványainkat. Kérjük, hogy a csatolt levélben foglalt indítványunkat megfontolni és elfogadni szíveskedj!

Üdvözlettel, Roszík Péter”

A levél ITT tekinthető meg.

Állami földekkel kapcsolatban - Levél Fazekas Sándor miniszter úrnak (2015. szeptember 25. és válaszlevél (2015. október 2.)

Levél Fazekas Sándor miniszter úrnak az NFA földekkel összefüggésben.

A levél ITT tekinthető meg.
A válaszlevél ITT tekinthető meg.

Vidékfejlesztési Programmal kapcsolatban - Levél Kis Miklós Zsolt államtitkár úrnak (2015. szeptember 16.)

Levél Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár úrnak az új Vidékfejlesztési Programban szereplő Agrár-környezetgazdálkodási és az ökológiai területek kifizetéseinek aránytalansága ügyében.

A levél ITT tekinthető meg.

A levelet megkapta még Dr. Viski József agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár és Dr. Mezei Dávid agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár.

“Tisztelt Vidékfejlesztési Államtitkár Úr és Helyettes Államtitkár Urak!

Vészhelyzet van meglátásom szerint!
Kérjük, hogy érdemben foglalkozzanak a csatolt levélben kifejtett tényekkel!

Üdvözlettel,
Roszík Péter VPMB tag

Ui.: A szolgálati utat betartva, eddig csak Önök felé tettük meg indítványainkat. Tájékoztatjuk, hogy a társminisztérium (FM) is kérte álláspontunk kifejtését, amelyet az Önöknek és a NAK-nak eddig a tárgyban küldött leveleink átküldésével kívánunk teljesíteni.

Dr. Roszík Péter
általános alelnök, c. egyetemi docens”

Vidékfejlesztési Programmal kapcsolatban - Levél Győrffy Balázs elnök és ifj. Hubai Imre alelnök uraknak (2015. szeptember 2.)

Levél Győrffy Balázs elnök és Ifj. Hubai Imre alelnök részére dr. Mezei Dávid h. államtitkárnak átnyújtott javaslatokkal kapcsolatban a Vidékfejlesztési Program ügyében

A levél ITT tekinthető meg.

Tisztelt Elnök és Alelnök Úr!

Kérjük a csatolt levél szerinti támogatásukat annak érdekében, hogy a VP a közjót és hazánk környezeti érdekeit minél jobban szolgálja!

Üdvözlettel, Roszík Péter

VP Agrár-környezetgazdálkodási kifizetésekkel kapcsolatban - Levél Dr. Mezei Dávid helyettes államtitkár úrnak (2015. szeptember 1.)

Levél dr. Mezei Dávid agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár úrnak a Vidékfejlesztési Program Agrár-környezetgazdálkodási kifizetésekkel kapcsolatban.

A levél ITT tekinthető meg.

A Magyar Biokultúra Szövetség képviseletében Dr. Roszík Péter és Czeller Gábor személyesen tárgyaltak dr. Mezei Dávid h. államtitkár úrral és az innen letölthető levelet személyesen nyújtották át a Vidékfejlesztési programmal kapcsolatban. Az átnyújtott anyagban olvasható számítások a legteljesebben kihasznált AKG-ra vonatkoznak; tendenciákat mutat, nem a pontos értékeket.

Az AKG és az ökológiai gazdálkodási támogatásokkal kapcsolatban - Levél Kis Miklós Zsolt államtitkár úrnak (2015. augusztus 24.) és válaszlevél (2015. szeptember 29.)

Levél Kis Miklós Zsolt Agrár-Vidékfejlesztésért Felelős államtitkár úrnak az AKG és az ökológiai gazdálkodási támogatások ügyében.

A levél ITT tekinthető meg.

A levelet megkapta még Viski József agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár és dr. Mezei Dávid agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár.

“Igen Tisztelt Államtitkár, Elnök Úr és H. államtitkár Úr!

Kérjük, hogy a csatolt levelünkkel érdemben foglalkozzanak, és a lehető leghamarabb bekövetkező időpontot adjanak, hogy Önöket felkereshessük a problémák áttárgyalására!

A Magyar Biokultúra Szövetség a kapott információkat jóhiszeműen közvetítve a biogazdák felé mindig kiállt a mostani Kormány vidék-politikája mellett, de most elementáris felháborodást tapasztalunk az azoktól való eltérés miatt!

Sürgős válaszukat várjuk!

Üdvözlettel, dr. Roszík Péter,  Czeller Gábor elnök egyetértésével”

 

 

Kis Miklós Zsolt államtitkár válasza az AKG és ökológiai gazdálkodás intézkedés támogatási összegeivel kapcsolatban.

A válaszlevél ITT tekinthető meg.

EU bio jogszabály ügyében - Levél Fazekas Sándor miniszter úrnak (2015. június 12.) és válaszlevél (2015. július 21.)

Levél Dr. Fazekas Sándor Földművelésügyi miniszter úr részére az EU bio jogszabályával kapcsolatban.

A levél ITT tekinthető meg.

Dr. Lucskai Attila főtanácsos válaszlevelet az EU bio jogszabállyal kapcsolatban.

A válaszlevél ITT tekinthető meg.

Akciótervben meghirdetett ökológiai területek növelésének ügyében - Levél Fazekas Sándor miniszter úrnak (2015. április 2.)

A Magyar Biokultúra Szövetség Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úrhoz intézett levele, melyben az akciótervben meghirdetett ökológiai területek nagyságának növelésével kapcsolatos észrevételeit taglalja.

A levél ITT tekinthető meg.

Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot rendelettel kapcsolatban - Levél Fazekas Sándor miniszter úrnak (2015. március 23.) és válaszlevél (2016. április 21.)

Levél Fazekas Sándor miniszter úrnak a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot rendelettel kapcsolatban.

A levél ITT tekinthető meg.

Az HMKÁ üggyel kapcsolatban 2016. április 29-én Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár válaszolt.

A válaszlevél ITT tekinthető meg.

Ökológiai gazdálkodással kapcsolatos javaslatokkal - Levél Kis Miklós Zsolt felelős államtitkár úrnak (2015. március 19.) és válaszlevél (2015. március 31.)

Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkárhoz intézett levél, a Magyar Biokultúra Szövetség ökológiai gazdálkodással kapcsolatos javaslatainak ügyében.

A levél ITT tekinthető meg.
A válaszlevél ITT tekinthető meg.