Hogyan segíti az ökológiai gazdálkodás a klímaváltozás csillapítását

Üvegházhatású gázok kibocsájtása

A növénytermesztés és az állattartás globális CO(széndioxid) kibocsájtása a 2001-es 4.7 billió tonnáról több, mint 5.3 billió tonnára nőtt, ami meghaladja a 14%-os emelkedést.

Az ökológiai gazdálkodás azzal, hogy csökkenti az üvegház hatású gázok kibocsájtását, segíthet megbirkózni a klímaváltozással. A földekre kijutatott nitrogén alapú műtrágya és a dinitrogén-oxid üvegházhatású gáz keletkezése egyenesen arányos egymással.

A dinitrogén-oxid az Európai Unión belüli mezőgazdasági kibocsájtásának mintegy 40%-át teszi ki. Ez azért kifejezetten fontos, mert 1 kg N2O 300-szor jobban melegíti a légkört, mint 1 kg CO2.

Mivel az ökológiai gazdálkodás rendszerében nem megengedett a műtrágyák használata – inkább egy zárt tápanyagkörforgás kialakítására törekszik, minimalizálva a veszteségeket, melyek kimosódással, párolgással keletkezhetnek -, ezért az ökológiai gazdaságokban kisebb mennyiségű hektáronkénti nitrogén szintet mérnek, mint konvencionális gazdaságokban, ezzel is hozzájárulva egy fenntartható, klímabarát rendszerhez, ami elegendő élelmiszert termel.

Az energiafelhasználás csökkentése

A konvencionális mezőgazdaság nagy mennyiségű műtrágyát és kémiai növényvédő szereket használ. Jelentős mennyiségű energiát kell ezeknek az anyagoknak az előállításához felhasználni.

Az ökológiai gazdaságok energiafelhasználása ehhez képest minimális. 30-70%-kal kisebb az energiaszükséglete földegységenként, a szintetikus műtrágyák mellőzésének és a belső erőforrások használatának köszönhetően, hiszen így kevesebb szállítással és kevesebb üzemanyag felhasználással jár a termelés.

Gazdálkodók segítése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban

Az ökológiai gazdálkodás a talaj CO2 tároló képességével is hozzájárul a klímaváltozás elleni harchoz.

Számos, az ökológiai gazdálkodók által alkalmazott módszer (pl. minimális talajbolygatás, növényi maradványok talajba történő visszaforgatása, takarónövények használata és a nitrogénkötő hüvelyes növények nagyobb mértékű bevonása) megnöveli a szén visszatérését a talajba. Ezzel növelve a terméshozamot és a széntárolást is.

Röviden, több szenet tárol a talaj, így kisebb a légkörben előforduló szén mennyisége.

A szén tárolása a talajban

A klíma változásával a termelők számos kihívással kerülnek szembe: kiszámíthatatlan csapadék, talaj degradáció és számukra ismeretlen kártevők és kórokozók.

Az ökológiai gazdálkodással magas szerves anyag tartalmú talajok és a takarónövények segítenek megakadályozni a tápanyag- és vízveszteséget. Ez ellenállóbbá teszi a talajokat áradásokkal, aszályokkal és a talajpusztulás folyamataival szemben.

Az ökológiai rendszereket alkalmazók keményen dolgoznak a mag- és növénydiverzitás fenntartásáért is. Ez növeli a növények ellenálló képességét kártevőkkel és betegségekkel szemben. A diverzitás fenntartásával a gazdálkodók új növénytermesztési rendszereket tudnak kidolgozni, ami segíti őket a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban.

Összefoglalóan, az ökológiai gazdálkodás, a stabil mezőgazdasági ökoszisztéma kialakításával, így biztos terméshozamok elérésével lehetővé teszi a termelők számára a kockázatok minimalizálását, mindezt alacsonyabb termelési költség helyett.

Javaslat az irányelvek változtatására

Az IFOAM – Ökológiai Gazdálkodási Mozgalmak Nemzetközi Szövetsége az ökológiai gazdálkodás beépítését javasolja a különböző országok irányelveibe, nem csak a klímaváltozás, de az éhezés és a szegénység okán is.

Az IFOAM kidolgozott egy Globális Stratégiai Eszközrendszert az ökológiai mezőgazdaság támogatásának érdekében, ami útmutatóként szolgálhat irányelvekhez, segítséget nyújthat az olvasónak mérlegelni, hogy mely irányelvek relevánsak az ő országa helyzetéhez mérten.

Tartalmaz összefoglalt irányelveket és tippeket az ökológiai gazdálkodás pártfogóinak, akik szeretnék felhívni a politikai közélet figyelmét az ökológiai gazdálkodás támogatásának szükségére.

A kidolgozott Eszközrendszer ingyenesen elérhető az IFOAM holnapjáról eredeti angol nyelven. (https://www.ifoam.bio/en/global-policy-toolkit-public-support-organic-agriculture)

Az ökológiai gazdálkodás segíthet a szénkibocsájtás csökkentésében, a talajok termőképességének növelésében, továbbá segíthet a klímaváltozás miatt módosult körülményekhez mérten termelni. Ezért javasolják:

A kormányzatoknak fel kell ismerniük az ökológiai gazdálkodást, mint hatékonyan alkalmazható módszert az üvegházhatású gázok csökkentésében, külön foglalkozva a 2015-ös Klíma Egyezményben foglalt CO2-dal. Segíteniük kell a gazdálkodók alkalmazkodását a klímaváltozáshoz körülményeihez azzal, hogy népszerűsítik az ökológiai gazdálkodást kutatásokkal és kiterjesztett szolgáltatásokkal.

A fejlődő országok kormányzatainak kezdeményezniük kell az ökológiai gazdálkodás alapelveinek beépítését az üvegházhatású gázok csökkentésére irányuló nemzetközi egyezménybe.

Forrás: https://www.organicwithoutboundaries.bio/2018/09/12/climate-change-mitigation/

Fordította: Szlatényi Dóra