A glifozát igenis káros a méhekre

Sokan azt gondolják, hogy mivel a herbicideket elsősorban a gyomok kiirtására tervezték, ezért nem károsak a méhekre. Ez azonban messze áll az igazságtól. A PAN Europe nemrég közzé tett kiadványában olyan tudományos eredményeket sorolt fel, melyek igazolják, hogy a glifozát-alapú gyomirtó szerek sok szempontból károsak a méhekre. A méhek közvetlenül vagy az élelmen és a szennyezett vízen keresztül érintkezhetnek ezekkel a vegyi anyagokkal.

A glifozátalapú gyomirtószereket gyakran használják a mezőgazdaságban, a városokban, a háztartásokban és a kertekben, sőt még a védett természeti területeken is. Ebből adódóan a glifozát széles körben elterjedt a környezetben, ezáltal a méhek képtelenek elkerülni. Milyen hatásai vannak?

A PAN Europe kiadványából fény derül arra, hogy a glifozát: 

  1. Megzavarja a méhek bélflóráját és sokkal sebezhetőbbé teszi a méhcsaládokat a betegségekkel és más káros hatásokkal szemben.
  2. Megzavarja a méh fiasítás fejlődési folyamatát (peték, álcák és bábok). A glifozáttal szennyezett táplálékkal érintkezett háziméhek fiasítása során a lárvák fejlődése lelassult, a súlyuk pedig lecsökkent.
  3. Befolyásolja a poszméhcsaládok hőszabályozását: a glifozátnak való nem halálos mértékű kitettség ezáltal a poszméhállomány közvetett csökkenéséhez vezethet.
  4. Negatív hatással van a méhek szaporodására: a glifozát befolyásolja a méhek rendes fejlődését és szaporodási sikerét. 
  5. Megzavarja a méheket a táplálékkeresésben és a tájékozódásban: a glifozát megzavarja a méhek idegrendszerét, mely akár nagyon kis koncentrációban is hatással lehet a méhek viselkedésére. Ennek következtében a méhcsalád túlélési esélyei is lecsökkennek.
  6. Negatív hatással van a méhek tanulási- és emlékezőképességére: a glifozát befolyásolja a háziméhek szaglását – nektárérzékelő képességét –, csökkenti a méhek tanulási képességét, valamint rontja a rövid távú emlékezetüket.
  7. A glifozát készítmények olyan formázóanyagokat tartalmaznak, melyek a méhekre is mérgező hatással lehetnek. A formázóanyagok toxicitása sem önmagukban, sem más összetevőkkel együttesen nem lettek megfelelően értékelve.

A terjedelmes független szakirodalom alapján megállapíthatjuk, hogy a glifozátalapú gyomirtó szerek használata jelentős kockázatot jelent a méhek egészségére és a méhállomány túlélési esélyeire vonatkozóan. Mindez rendkívül fontos a glifozát uniós engedélyének megújításáról szóló vita szempontjából, melynek le kell zárulnia 2023 decemberéig. Az Európai Unió piacára kerülő aktív növényvédőszer hatóanyagok és készítmények nem lehetnek károsak az emberek vagy az állatok egészségére, illetve a környezetre. A mézelő méhek és kolóniáik védelmét az Európai Unió 1107/2009/EK  rendelete növényvédő szerek forgalomba hozataláról  is egyértelműen kiemeli, ami az elővigyázatosság elvén alapul.

Az Európai Unió növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló jogszabályának célja az, hogy az emberek és az állatok egészségének a védelme, valamint a környezetvédelem „elsőbbséget élvezzen” a terméshozam növelésével szemben. A rendelet értelmezésével kapcsolatos vitás kérdéseket az Európai Unió Bírósága nemrég meghozott tiltott növényvédő szerekre vonatkozó eltérések alkalmazásáról szóló ítélete pontosította.

Az ítélet kimondja:

„E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy e rendelkezések az elővigyázatosság elvén alapulnak – amely […] a magas szintű védelmet célzó uniós környezetpolitika egyik alapja – annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozott hatóanyagok és növényvédő szerek ne gyakoroljanak káros hatást az emberi vagy állati egészségre, vagy a környezetre.” (47)

„Ezenkívül meg kell állapítani, hogy, amint azt az 1107/2009/EK rendelet (24) bekezdése kifejti, az engedélyezést szabályozó rendelkezések magas szintű védelmet kell, hogy biztosítsanak, és a növényvédő szerek engedélyezésekor ezért az emberek és állatok egészségének, valamint a környezetnek a védelme »elsőbbséget kell, hogy élvezzen« a növénytermesztés fejlesztésével szemben.” (48)

Konklúzió

A méhekre és a méhcsaládokra gyakorolt káros hatásai miatt a glifozát újbóli engedélyezésének nincs helye az Európai Unióban. Mindez, továbbá a glifozát az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatásai csak ahhoz a következtetésre vezethet, hogy a glifozátot be kell tiltani az EU-ban, amikor 2023 decemberében lejár az engedélye.

A teljes jelentés angol nyelven az alábbi linken érhető el.


Forrás: mtvsz.blog.hu
Fordította: Sádli Zsófia